Vad Händer Med Socialbidraget

hej jag bor med en utlänsk kvinna hon trivs inte i sverige , vi är gifta
hon vill resa till sitt hemland för att stanna kvar där.
vi har socialbidrag båda 2 enda möjligheten för henne att resa är genom att få låna
pengar , nu till frågan om hon reser vad händer då med min ekonomiska hjälp?
har jag som man rätt till bidrag om min fru inte bor isverige men jag gör det?
jag vet att det finns försörjnings plikt men då det inte finns någon inkomst vad
händer då? om man medelar i tid till soc att hon ska resa vad gör dom då?
jag vet at det blev flera frågor i ett och samma mejl hoppas ni förstår vad jag menar

undrande

Gäst

Kommentarer

Hej

Det är bra att du förhör dig om vilka regler som gäller och att du försöker planera för din ekonomiska situation.

Om din fru reser tillbaka till sitt hemland för att stanna där och ni fortfarande är gifta så kommer ni att fortsätta vara försörjningsskyldiga gentemot varandra. Försörjningsskyldigheten gäller oavsett om man bor tillsammans eller inte. Om det är så att det saknas inkomst så ska man kunna redovisa vad man gör för att bidra till den gemensamma försörjningen, exempelvis söker arbete. Detta innebär att om ni fortsättningsvis ska ansöka om försörjningsstöd så måste din fru redovisa vad hon gör för att bidra till er gemensamma försörjning i sitt hemland. Därefter görs en bedömning på hur och i vilken omfattning hon kan bidra

Om ni istället skiljer er så bryts försörjningsskyldigheten vilket innebär att du på egen hand kan pröva din rätt till försörjningsstöd.

När det sker förändringar som kan påverka ekonomin under tiden man har försörjningsstöd så ska man meddela detta till socialtjänsten. Om din fru flyttar tillbaka till sitt hemland så meddela detta till socialtjänsten för att undvika felaktiga utbetalningar.

Hoppas att du har fått svar på dina frågor. Välkommen åter om du har ytterligare tankar eller funderingar.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter

Dock så är bevisbördan inte av samma tyngd som vid rent svenska förhållanden. Se kammarrättens i Göteborg dom i mål nr 371-08 på http://databas.infosoc.se//lawReportFullText.phtml?id=6343.

"Bördan på en enskild biståndssökande att prestera utredning som avser den andra makens ekonomi får dock inte bli orimlig."

Som alltid annars gäller det som påpekas i svaret här ovan att det är en in casu-bedömning som ska göras av socialtjänsten. Rättsfallet här belyser vikten av just detta, men dess prejudikatmässiga tyngd kan ifrågasättas. Kammarrätten är inte en rent prejudikatinstans, tvärtom så ges flertalet prövningstillstånd för ändring av underinstansens dom, inte för vägledning av rättstillämpningen.