Social Bidrag

Jag undrar om man har chans att få social bidrag då jag inte får något csn lån och är student. Jag är nyinflyttad till stan och kommer inte kunna flytta tillbaka till den staden jag kommer ifrån. Jag undrar även hur lång tid hela processen med social bidrag tar?

Gäst

Kommentarer

Hej

Då vi tidigare fått in liknande frågor till forumet så kommer vårt svar delvis att basera sig på tidigare publicerad information.

Utifrån det du skriver vet vi inte orsaken till att du inte får studielån. Om det har att göra med att du inte tagit alla dina poäng under tidigare terminer så kan CSN (Centrala studiestödsnämnden) i vissa fall ta hänsyn till särskilda skäl som kan ha påverkat studieresultaten. Läs mer om detta på nedanstående länk:

http://www.csn.se/hogskola/krav/studieresultat/otillrackliga-studieresultat

Om man fått avslag på grund av att tidigare studieresultat inte är tillräckliga så kan man få nya studiemedel från och med veckan efter det att man klarat kravet på studieresultatet.

Som studerande så räknas man som självförsörjande. Försörjningsstödet är ett sista skyddsnät som används när alla andra utvägar är prövade. En av dessa vägar till försörjning är just studier och de möjligheter till studiemedel som finns i och med dessa.

Om ens inkomster inte räcker för att täcka de utgifter man har och man har gjort allt som står i ens makt för att försörja sig själv så kan man pröva sin rätt till försörjningsstöd. Generellt betalar socialtjänsten inte ut försörjningsstöd vid studier. En ansökan om försörjningsstöd ges däremot alltid en individuell bedömning. För att få din sak prövad ska du vända dig till försörjningsenheten i din stadsdel. Du kommer i kontakt med dem på något av nedanstående nummer:

Centrum Tel: 040 34 58 70
Husie Tel: 040 34 62 00
Fosie Tel: 040 34 57 00
Hyllie Tel: 040 34 57 76
Limhamn - Bunkeflo Tel: 040 34 63 35
Kirseberg Tel: 040 34 60 66
Oxie Tel: 040 34 38 48
Rosengård Tel: 040 34 56 71
Södra innerstaden Tel: 040 34 54 51
Västra innerstaden Tel: 040 34 49 00

Som sökande ska man ha gjort allt för att kunna försörja sig själv. För att få ekonomisk bistånd krävs det att man ligger under den så kallade riksnormen som fastställs varje år av regeringen.

När en ansökan kommer in till socialtjänsten öppnas det upp en utredning som alltid leder fram till ett beslut. Beslutet grundar sig bland annat på den uträkning man har gjort av den sökandes inkomster, tillgångar och utgifter. Utredningen ska genomföras skyndsamt och rent generellt kan man säga att det kan ta ett par veckor från att man ansöker tills att man får ett beslut. Detta förutsätter att handläggaren fått in all information som hon eller han behöver för att kunna bedöma biståndsbehovet.

Skulle man få avslag på sin ansökan så har man alltid rätt att överklaga beslutet. Din socialsekreterare skall på begäran hjälpa dig med detta.

Hoppas att du fått svar på dina frågor, annars är du välkommen åter.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter