Indraget Studiestöd

Min 19 åriga dotter går på gymnasiet och har studiestöd från csn och förlängt underhållsstöd som hennes pappa betalar direkt till hennes konto. Hon bor och är skriven här hos mig.

Hon har nu haft ogiltig frånvaro och stödet från csn dras in plus att hon ska betala tillbaks det hon fick 2011-01-31.

Jag antar att detsamma kommer att ske med det förlängda underhållsstödet. Hon har nu skött skolan igen men pengarna försvinner ju ändå och då vi lever på existensminimum redan innan kommer jag att behöva söka ekonomiskt bistånd.

För som jag förstått det så är jag försörjningsskylldig då hon går i skolan. Och hur fungerar det med hennes pappa? han är väl också försörjningsskyldig? men om underhållbidraget stoppas betalar han ju inget.

Undrar också hur hon ska kunna betala tillbaks dessa pengar då jag inte har någon möjlighet att hjälpa henne. Hamnar hon hos kronofogden då?

Kan tillägga att frånvaron hon haft beror på att hon haft det jobbigt, hon har en historia med både ätstörningar och missbruk bakom sig. Har nu mått bra ett halvår men har ibland ångest. Jag har bett henne att åter ta kontakt med de som hjälpte henne att bli frisk. Eller åtminstone skolsköterskan. Men i vilket fall så försvinner ju pengarna och det i sig är ångestskapande för oss båda två.

orolig mamma

Kommentarer

Hej

Först och främst vill vi upplysa om att man kan överklaga beslut från CSN. Överklagandet måste ha inkommit till CSN senast tre veckor från den dag man fick beslutet.

Om man har ogiltig frånvaro så rapporterar skolan detta till CSN. Av det du skriver så förstår vi att din dotter är beviljad studiebidrag för hela terminen och alltså redan har fått en utbetalning i januari som hon nu ska betala tillbaka. Om man har varit ogiltigt frånvarande men sedan börjar studera på heltid igen så brukar CSN dra det studiebidrag som den studerande inte har haft rätt till från de kommande utbetalningarna under läsåret. Vi rekommenderar att ni hör av er till CSN för att få reda på hur de kommer att gå tillväga.

Föräldrars försörjningsskyldighet gäller till dess att ens barn fyller 18 år eller till 21 år om barnet fortfarande studerar på gymnasienivå. Om barnet avslutar eller avbryter sina gymnasiestudier efter 18 års ålder så upphör föräldrarnas försörjningsskyldighet gentemot sina barn. Om barnet därefter skulle återuppta sina studier på gymnasienivå och inte är äldre än 21 år så blir föräldrarna återigen försörjningsskyldiga.

Av det du skriver så förstår vi inte riktigt om det är så att hela underhållet kommer från pappan, dvs. underhållsbidrag eller om det är så att pappan bidrar med en mindre summa och att försäkringskassan fyller ut upp till 1273 kr, det vill säga ett förlängt underhållsstöd.

Om det är så att CSN drar in studiestödet för en myndig person så meddelas även försäkringskassan som då drar in det förlängda underhållsstödet. Om det är så att studierna återupptas så kan er dotter ansöka på nytt. Förlängt underhållsstöd kan man få till och med den månad man fyller 20 år.

Ett förlängt underhållsstöd kan, precis som du skriver, återkrävas av försäkringskassan. Vi rekommenderar er att prata med försäkringskassan när er dotter skickar in en ny ansökan om förlängt underhållsstöd för att få veta vad som gäller i just ert fall. Då kan man också diskutera hur en eventuell avbetalningsplan skulle kunna se ut om man inte kan betala skulden på en gång. På så sätt kan man undvika att skulden hamnar hos Kronofogden.

Om pengarna inte räcker för att täcka de behov som finns så kan du pröva din rätt till försörjningsstöd. För att få ekonomiskt bistånd krävs det att man ligger under den så kallade riksnormen som fastställs varje år av regeringen. För att läsa mer om riksnormen och vilka boendekostnader som räknas som godtagbara kan du gå in på nedanstående länk:

http://www.malmo.se/Medborgare/Social---familjefragor/Nar-pengarna-inte-...

Om du vill göra en provberäkning av ditt försörjningsstöd och få reda på om din ekonomi ligger över eller under riksnormen, se länken nedan.

http://www.socialstyrelsen.se/ekonomisktbistand/forsorjningsstod/provber...

En förstagångsansökan gör man genom att ta kontakt med socialtjänsten i sin stadsdel. För att komma i kontakt med de som arbetar med försörjningsstöd så kan du ringa till något av nedanstående nummer beroende på vilken stadsdel som du tillhör.

Centrum Tel: 040 34 58 70
Husie Tel: 040 34 62 00
Fosie Tel: 040 34 57 00
Hyllie Tel: 040 34 57 76
Limhamn - Bunkeflo Tel: 040 34 63 35
Kirseberg Tel: 040 34 60 66
Oxie Tel: 040 34 38 48
Rosengård Tel: 040 34 56 71
Södra innerstaden Tel: 040 34 54 51
Västra innerstaden Tel: 040 34 49 00

När en ansökan kommer in till socialtjänsten öppnas det upp en utredning som alltid leder fram till ett beslut. Beslutet grundar sig bland annat på den uträkning man har gjort av den sökandes inkomster, tillgångar och utgifter.

Skulle man få avslag på sin ansökan så har man alltid rätt att överklaga beslutet. Din socialsekreterare skall på begäran hjälpa dig med att sammanställa din överklagan om du inte själv vet hur du ska gå tillväga.

Det är bra att du känner till och har förståelse för att din dotter har haft det jobbigt. Att någon närstående känner till att man haft eller har problem med ätstörningar och missbruk kan vara en trygghet och en hjälp för att orka söka den hjälpen man behöver.

Hoppas att du har fått svar på dina frågor.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter