Hyra Försörjningsstöd

Ska inte vuxna barn betala hemma i alla kommuner eller gäller det bara i vissa eftersom det tydligen inte gäller i hässleholm

alma

Kommentarer

Hej

Varje ansökan om ekonomiskt bistånd prövas individuellt. När man prövar rätten till bistånd tar man ställning till det faktiska behovet. Vidare prövar man också om det kan tillgodoses på annat sätt. Man tar inte i sak ställning till om ungdomen ska betala hemma eller inte, utan ser istället till om ungdomen är försäkrad en skälig levnadsnivå.

Återkom gärna om du har vidare funderingar.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter