Har Jag Rätt Till Försörjningsstöd?

Hej!

Den sista mars i år kommer jag bli arbetslös efter en projektanställning på 6 månader. Under denna tiden har jag arbetat deltid. Strax innan denna anställning var jag student på heltid, studierna avslutades sommaren 2010. Min situation är osäker efter mars och vet inte hur min försörjning kommer se ut då. Jag är just nu inte medlem i a-kassan och vet inte hur det ser ut med stöd från dom.

Min fråga till er är:
Har jag rätt att söka försörjningsstöd fr.o.m den dagen jag blir arbetslös?
Hur påverkar min inkomst detta?

Jag planerar att skriva in mig på arbetsförmedlingen så fort jag blir arbetslös, och är redan nu aktiv jobbsökande.

Tack på förhand för svar!

/Anna

Anna

Kommentarer

Hej

Vi har tidigare fått in liknande inlägg i forumet och kommer därför basera vårt svar till dig på redan publicerad information.

Först och främst vill vi nämna att om du är under 29 år alternativt har barn eller umgänge med barn så kan du vara berättigad till bostadsbidrag. Hur mycket, eller om man kan få bostadsbidrag beror på tidigare inkomster, boendekostnader och bostadens storlek. Bidraget söks utifrån vilka inkomster man beräknar att man kommer att ha under året. Man har rätt att ansöka om bostadsbidrag oavsett om man äger bostaden eller hyr den. För att läsa mer samt beräkna preliminärt bostadsbidrag kan man gå in på länken nedan:

http://www.forsakringskassan.se/nav/bdf57bc910ee1de906fb012627b8585b

Vi kan endast ge dig ett generellt svar då varje ansökan om ekonomiskt bistånd ges en individuell bedömning. Det som gäller är att om pengarna inte räcker för att täcka de behov som finns så kan man alltid pröva sin rätt till försörjningsstöd från socialtjänsten. Som sökande ska man ha gjort allt man kan för att kunna försörja sig själv, bland annat ska man kunna redovisa sökta jobb alternativt redovisa varför man inte står till arbetsmarknadens förfogande genom exempelvis sjukintyg från läkare.

I bedömningen kommer man bland annat att se bakåt på vilka inkomster du haft samt vilka möjligheter du har haft för att planera för din framtida försörjning.

För att få ekonomiskt bistånd krävs vidare att man ligger under den så kallade riksnormen som fastställs varje år av regeringen. För att läsa mer om riksnormen och vilka boendekostnader som räknas som godtagbara kan du gå in på nedanstående länk:

http://www.malmo.se/Medborgare/Social---familjefragor/Nar-pengarna-inte-...

Om du vill göra en provberäkning av ditt försörjningsstöd och få reda på om din nuvarande ekonomi ligger över eller under riksnormen, se länken nedan.

http://www.socialstyrelsen.se/ekonomisktbistand/forsorjningsstod/provber...

En förstagångsansökan gör man genom att ta kontakt med socialtjänsten i sin stadsdel. För att komma i kontakt med de som arbetar med försörjningsstöd så kan du ringa till något av nedanstående nummer beroende på vilken stadsdel som du tillhör.

Centrum Tel: 040 34 58 70
Husie Tel: 040 34 62 00
Fosie Tel: 040 34 57 00
Hyllie Tel: 040 34 57 76
Limhamn - Bunkeflo Tel: 040 34 63 35
Kirseberg Tel: 040 34 60 66
Oxie Tel: 040 34 38 48
Rosengård Tel: 040 34 56 71
Södra innerstaden Tel: 040 34 54 51
Västra innerstaden Tel: 040 34 49 00

När en ansökan kommer in till socialtjänsten öppnas det upp en utredning som alltid leder fram till ett beslut. Beslutet grundar sig bland annat på den uträkning man har gjort av den sökandes inkomster, tillgångar och utgifter.

Skulle man få avslag på sin ansökan så har man alltid rätt att överklaga beslutet. Din socialsekreterare skall på begäran hjälpa dig med att sammanställa din överklagan om du inte själv vet hur du ska gå tillväga. En överklagan ska inkomma senast tre veckor efter det att man fått ta del av beslutet.

Om du undrar något ytterligare så får du gärna höra av dig igen så ska vi försöka besvara dina frågor.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter