Kan Inte Betala Hyran

Hej,

Jag kommer inte att kunna betala hyra och mat för nästa månad. Jag är arbetslös och söker inte jobb och skäms otroligt för det, men det hela beror på en depression och likgiltighet inför livet som gör att jag förmodligen riskerar att hamna på gatan snart. Jag försöker samla kraft till att besöka en psykolog, så depressionen är inte diagnostiserad ännu. Det jag undrar då är hur mina chanser att få försörjningsstöd ser ut och med hur kort varsel man kan få detta? Jag antar att en pyskolog egentligen måste bekräfta min depression och att den förklarar varför jag inte står till arbetsmarkadens förfogande, men om detta visar sig ta längre tid än en månad (har ingen aning om hur lång tid det kan tänkas ta egentligen), har jag då någon möjlighet att få pengar till mat och hyra i tid?

Gäst

Kommentarer

Hej

Du befinner dig i en situation där du har tankar om vad du borde göra men där din ork inte räcker till. Vi förstår att detta måste vara väldigt tungt och du beskriver också hur du skäms över att inte göra det du vet att du kanske borde vilket kan bidra till att situationen känns ännu tyngre.

En depression kan lätt leda till att man får svårt för att ta tag i just de bitar man behöver för att bli bättre. Det kan exempelvis kännas tungt med rent praktiska saker som att leta upp telefonnummer till vart man kan vända sig för att få hjälp. För att sedan komma iväg för att besöka psykolog eller annan vård krävs ytterligare kraft. Symptom som brist på glädje och minskat intresse för det man vanligtvis brukar tycka om att göra, känslor av misslyckande, nedstämdhet, trötthet och oförmåga att ta itu med saker kan försvåra hjälpsökandet ytterligare.

Vi kan verkligen förstå att det kan ta tid att samla den kraft som behövs för att be om det stöd och den hjälp som du skulle behöva men vi vill ändå uppmuntra dig till att finna den ork som krävs för att ta en första kontakt med vården.

Vi rekommenderar dig att ta kontakt med den vårdcentral som du är listad på. Ring dem, eller be en vän ringa åt dig, och berätta om dina symptom och hur du mår samt be att få boka en tid med en psykolog. Om du inte är listad på någon vårdcentral, alternativt att du av någon anledning inte vill gå dit, så kan du ringa till annan vårdcentral i Malmö. Nedan finns en länk över de vårdcentraler som finns samt nummer och adress till dessa:

http://www.skane.se/templates/Page.aspx?id=224034

På en vårdcentral kan du få en professionell samtalskontakt som kan göra en bedömning av ditt psykiska mående och vilket stöd just du behöver.

Om det skulle vara så att du skulle må akut dåligt så är det snarare psykiatrin som du bör kontakta. Detta kan du göra dygnet runt på telefon 040 – 33 80 00.

Du frågar kring din möjlighet att få försörjningsstöd. Som sökande ska man ha gjort allt man kan för att kunna försörja sig själv, bland annat ska man kunna redovisa sökta arbeten alternativt redovisa varför man inte står till arbetsmarknadens förfogande, exempelvis genom sjukintyg från läkare precis som du skriver.

Socialtjänsten gör alltid en individuell bedömning av den biståndssökandes behov och förmåga. Man gör alltså en helhetsbedömning utifrån den information som kommer fram i samband med en ansökan om ekonomiskt bistånd. För att få svar på dina mer specifika frågor samt ansöka om ekonomiskt bistånd så kan du ta kontakt med socialtjänsten i din stadsdel. För att komma i kontakt med de som arbetar med försörjningsstöd så ringer du till försörjningsenheten på något av telefonnumren nedan.

Centrum Tel: 040 34 58 70
Husie Tel: 040 34 62 00
Fosie Tel: 040 34 57 00
Hyllie Tel: 040 34 57 76
Limhamn - Bunkeflo Tel: 040 34 63 35
Kirseberg Tel: 040 34 60 66
Oxie Tel: 040 34 38 48
Rosengård Tel: 040 34 56 71
Södra innerstaden Tel: 040 34 54 51
Västra innerstaden Tel: 040 34 49 00

När en ansökan kommer in till socialtjänsten öppnas det upp en utredning som alltid leder fram till ett beslut. Beslutet grundar sig bland annat på den uträkning man har gjort av den sökandes inkomster, tillgångar och utgifter. Man tittar på hela hushållets ekonomiska situation. För att få ekonomiskt bistånd krävs det att man ligger under den så kallade riksnormen som fastställs varje år av regeringen.

Skulle man få avslag på sin ansökan så har man alltid rätt att överklaga beslutet. Din socialsekreterare skall på begäran hjälpa dig med att sammanställa din överklagan om du inte själv vet hur du ska gå tillväga. En överklagan ska inkomma senast tre veckor efter det att man fått ta del av beslutet.

Hoppas att du har fått svar på dina frågor. Du är mer än välkommen tillbaka om du undrar något mer!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter