Ekonomiskt Stöd

Hej jag är ensamstående mamma med två barn nu läser jag en kurs och får csn , men under sommar får jag ingenting , och jag vill fråga om jag ansöka till social bidrag

Sara

Kommentarer

Hej

Det är bra att du är ute i god tid och att du på så sätt har en god chans att hitta en lösning på din ekonomiska situation.

På arbetsförmedlingens hemsida finns det flera annonser som eventuellt kan vara av intresse. På nedanstående länk kan du välja vilket län du vill söka i och samtliga jobb sträcker sig över sommaren vilket därför är passande för bland annat studenter:

http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Hitta-lediga-jobb/Sok...

Generellt sett så kan man säga att studiemedlen är beräknade efter terminens längd och det syns på ditt studiemedelsbesked hur länge det är tänkt att pengarna ska räcka. Under studieuppehåll gäller sedan samma krav som för andra arbetslösa. Om man aktivt har sökt sommarjobb men inte fått något, kan man alltså ha rätt till försörjningsstöd förutsatt att man även uppfyller övriga villkor.

Om studerande söker försörjningsstöd i samband med studieuppehåll kan socialtjänsten ibland begära att de deltar i någon form av praktik. Socialtjänsten kan ge avslag på försörjningsstödet om man tackar nej till praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet utan att ha ett acceptabelt skäl.

Om du inte lyckas få ett arbete eller kan lösa din situation på något annat sätt kan du vända dig till försörjningsenheten i din stadsdel för att ansöka om ekonomiskt bistånd, se telefonlistan nedan:

Centrum Tel: 040 34 58 70
Husie Tel: 040 34 62 00
Fosie Tel: 040 34 57 00
Hyllie Tel: 040 34 57 76
Limhamn - Bunkeflo Tel: 040 34 63 35
Kirseberg Tel: 040 34 60 66
Oxie Tel: 040 34 38 48
Rosengård Tel: 040 34 56 71
Södra innerstaden Tel: 040 34 54 94
Västra innerstaden Tel: 040 34 49 00

När en ansökan kommer in till socialtjänsten öppnas det upp en utredning som alltid leder fram till ett beslut. Beslutet grundar sig bland annat på den uträkning man har gjort av den sökandes inkomster, tillgångar och utgifter.

För att få ekonomisk bistånd krävs det att man ligger under den så kallade riksnormen som fastställs varje år av regeringen. För att läsa mer om riksnormen och vilka bostadskostnader som räknas som godtagbara kan du gå in på nedanstående länk:

http://www.malmo.se/Medborgare/Social---familjefragor/Nar-pengarna-inte-...

På nedanstående länk kan du själv gå in på socialstyrelsens hemsida och göra en provberäkning för att se om du ligger under riksnormen eller inte.

http://www.socialstyrelsen.se/ekonomisktbistand/forsorjningsstod/provber...

Dock är det först när din individuella ansökan inkommer till socialtjänsten som man kan göra en utredning och fatta ett beslut.

Skulle man få avslag på sin ansökan så har man alltid rätt att överklaga beslutet. Din socialsekreterare skall på begäran hjälpa dig att sammanställa denna om du inte själv vet hur du skall gå tillväga.

Lycka till med studierna!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter