Försörjningsstöd

Hej,

jag ska få barn och gå på föräldraledighet om en månad och det verkar som att jag kommer att får lägstabeloppet för föräldrapenning de första sex månaderna. Detta pga av att jag bara har jobbat 7 månader i Sverige och inte 8 månader. Min man har flyttat till Sverige från EU för några månader sedan och har inte fått jobb här än. Vi kan långt ifrån leva på föräldrapenningsbeloppet som är planerat, finns det möjlighet för oss att få försörjningsstöd?

Anna

Kommentarer

Hej

Utifrån ditt inlägg så kan vi inte utläsa om din man har uppehållsrätt eller uppehållstillstånd.
Det vi skulle rekommendera er är att kontakta den stadsdel där ni bor för att undersöka era möjligheter till försörjningsstöd.

Om det är uppehållsrätt som din man har så betyder det att han som EU-medborgare har rätt att uppehålla sig i Sverige förutsatt att han kan försörja sig själv. Det innebär vidare att han har rätt att vara här för att arbeta eller studera utan uppehållstillstånd. För att läsa mer om dessa regler gå in på länken nedan:

http://www.migrationsverket.se/info/770.html

När man har uppehållsrätt ska man kunna försörja sig själv. I vissa situationer har dock socialtjänsten en skyldighet att bistå individen så att han eller hon inte lider nöd. Det kan till exempel vara fråga om ekonomiskt bistånd till mat.

För att ha rätt till försörjningsstöd så ska man som sökande ha gjort allt för att kunna försörja sig själv, bland annat ska man kunna redovisa sökta jobb alternativt redovisa varför man inte står till arbetsmarknadens förfogande, exempelvis genom sjukintyg från läkare. I ditt fall redovisar du att du är föräldraledig. Är man gifta eller sammanboende så är man försörjningsskyldiga gentemot varandra och ansöker gemensamt.

För att få ekonomiskt bistånd krävs vidare att man ligger under den så kallade riksnormen som fastställs varje år av regeringen. För att läsa mer om riksnormen och vilka boendekostnader som räknas som godtagbara kan du gå in på nedanstående länk:

http://www.malmo.se/Medborgare/Social---familjefragor/Nar-pengarna-inte-...

En förstagångsansökan gör man genom att ta kontakt med socialtjänsten i sin stadsdel. För att komma i kontakt med de som arbetar med försörjningsstöd så kan ni ringa till något av nedanstående nummer beroende på vilken stadsdel som ni tillhör.

Centrum Tel: 040 34 58 70
Husie Tel: 040 34 62 00
Fosie Tel: 040 34 57 00
Hyllie Tel: 040 34 57 76
Limhamn - Bunkeflo Tel: 040 34 63 35
Kirseberg Tel: 040 34 60 66
Oxie Tel: 040 34 38 48
Rosengård Tel: 040 34 56 71
Södra innerstaden Tel: 040 34 54 94
Västra innerstaden Tel: 040 34 49 00

När en ansökan kommer in till socialtjänsten öppnas det upp en utredning som alltid leder fram till ett beslut. Beslutet grundar sig bland annat på den uträkning man har gjort av sökandens inkomster, tillgångar och utgifter. Om man får avslag på sin ansökan så har man rätt att överklaga beslutet. Er socialsekreterare skall på begäran hjälpa er med att sammanställa er överklagan om ni inte själva vet hur ni ska gå tillväga.

Om du har frågor om föräldrapenning så kan du vända dig till Försäkringskassans kundtjänst på telefonnummer 0771-524 524 eller gå in på deras hemsida:

www.forsakringskassan.se

Hoppas att du har fått svar på din fråga.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter