Försörjningstöd Till Gift

Hej!
Jag är gift med en man som är arbetslös men arbetar deltid och får ut cirka 2000 kr per månad. Jag själv är egenföretagare men tar inte ut lön från mitt företag utan lever på skattefria bidrag kopplade till mitt yrke. Nu håller mina pengar som jag försörjer mig på att ta slut eftersom jag även måste betala allt för min man och står alltså för alla räkningar, mat och hyror själv. Vi försöker tillsammans leva på cirka 10000 kr i månaden och det är nästan omöjligt. Om vi fortsätter på det här viset kommer jag att troligtvis vara tvungen att lägga ner min verksamhet som jag försörjt mig själv på under flera år för att min budget alltså inte klarar av att även försörja honom. Hur ska vi göra? Går det att få försörjningstöd till min man trots att han alltså är gift med en företagare? Han har sökt fruktansvärt mycket jobb och varit arbetslös sen september 2010.

Gäst

Kommentarer

Hej

Det är ett tufft läge ni befinner er i och det märks att du kämpar för att få det att fungera.
Du skriver att din man arbetar deltid sedan han blev arbetslös i september och att han är aktivt arbetssökande. Om din man är inskriven på Arbetsförmedlingen och tidigare har arbetat så kanske han kan vara berättigad till A-kassa eller Alfa- kassa. Om så kan vara fallet så bör han ta kontakt med sin handläggare på arbetsförmedlingen för att diskutera denna möjlighet.

Enligt kommunallagen ska kommunen inte särbehandla enskilda företagare, vilket skulle kunna vara fallet om din man får försörjningsstöd från kommunen. Socialstyrelsen säger att företagare omfattas av kommunens yttersta ansvar samtidigt som man ska ta hänsyn till att företaget anses vara en realiserbar tillgång.

Du skriver också att du inte tar ut lön från din firma. Om det är så att det inte finns utrymme för dig att ta ut lön från företaget så kan man från socialtjänstens sida kräva att du vid en ansökan om försörjningsstöd avvecklar ditt företag. Dels gör man detta för att företaget anses vara en realiserbar tillgång och dels då du på så sätt kan stå till arbetsmarknadens förfogande.

Om ni känner att ni behöver hjälp med att prioritera bland era räkningar eller få en överblick över er gemensamma ekonomi så kan ni kontakta hyres- och budgetrådgivningen i Malmö. Hos dem kan ni få hjälp att göra upp en plan på hur ni bäst kan gå tillväga för att på längre sikt komma tillrätta med er ekonomi. Dit kan man vända sig när man har svårt att betala månadens räkningar, betala nya eller gamla skulder samt prioritera viktiga betalningar.

Budgetrådgivningen kan ni nå via Malmö stads växel på telefonnummer 040-34 10 00. Budgetrådgivningen har telefontid måndag-torsdag 09.00-15.00 med undantag för lunchstängt mellan 12.00-13.00. De har även drop-in på onsdagar mellan 09.00-16.30 med lunchstängt mellan 12.00-13.00. Mer information hittar du här:

http://www.malmo.se/...radgivning.html

Om ens inkomster inte räcker för att täcka de utgifter man har och man har gjort allt som står i ens makt för att försörja sig själv så kan man pröva sin rätt till försörjningsstöd. Generellt betalar socialtjänsten inte ut försörjningsstöd till egenföretagare som tidigare nämnts. En ansökan om försörjningsstöd ges dock alltid en individuell bedömning. För att få er sak prövad ska ni vända er till försörjningsenheten i er stadsdel. Ni kommer i kontakt med dem på något av nedanstående nummer:

Centrum Tel: 040 34 58 70
Husie Tel: 040 34 62 00
Fosie Tel: 040 34 57 00
Hyllie Tel: 040 34 57 76
Limhamn - Bunkeflo Tel: 040 34 63 35
Kirseberg Tel: 040 34 60 66
Oxie Tel: 040 34 38 48
Rosengård Tel: 040 34 56 71
Södra innerstaden Tel: 040 34 54 94
Västra innerstaden Tel: 040 34 49 00

Som sökande ska man ha gjort allt för att kunna försörja sig själv. För att få ekonomisk bistånd krävs det även att man ligger under den så kallade riksnormen som fastställs varje år av regeringen. Du och din man ska göra en gemensam ansökan då ni är försörjningsskyldiga gentemot varandra. För att läsa mer om riksnormen och vilka boendekostnader som räknas som godtagbara kan du gå in på nedanstående länk:

http://www.malmo.se/...ndekostnad.html

När en ansökan kommer in till socialtjänsten öppnas det upp en utredning som alltid leder fram till ett beslut. Beslutet grundar sig bland annat på den uträkning man har gjort av de sökandes inkomster, tillgångar och utgifter.

Skulle man få avslag på sin ansökan så har man alltid rätt att överklaga beslutet. Er socialsekreterare skall hjälpa er att sammanställa denna i fall att ni inte själva vet hur ni ska gå tillväga.

Vi hoppas att du fått svar på din fråga. Har du fler funderingar så är du välkommen åter.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter