Problem Hemma,Hemlös?

Hej

jag har en fråga. Jag har ett jobb vid behov och det har varit väldigt lite jobb sedan året börjat. jag har varit utan pengar i snart två månader och levt på min familj. En massa bråk mellan mig och mamma om pengar, jag söker jobb men har inte fått något. och är jag orlig på att jag komemr att bli hemlös, min mamma har sagt att hon kommer att slänga ut mig om jag inte visar att jag har jobb. vil inte hamna på gatan. jag vill forsätta att bråka med min mamma.. Nu undrar jag om jag kan väda mig till socialen för att få hjälp med att få försörjningsbidrag. jag har jobbat några dagar nu i mars men det är inte tillräckligt för att klara mig och dessa pengar kommer i slutet av april. kan jag få hjälp?!

jag har haft bidrag tidigare, ska jag vända mig till den socilsekretera som jag hade då eller ska ringa?
tacksam för alla svar som jag får

en orolig tjej

Gäst

Kommentarer

Hej

Det låter som en påfrestande situation för dig och vi förstår att du känner dig orolig för att du inte ska få bo kvar hemma. Samtidigt är det väldigt positivt att du har ett jobb även om du inte för tillfället inte får så många timmar som du kanske skulle vilja ha. Att du samtidigt söker andra jobb ökar självklart dina chanser att få ett arbete som du kan försörja dig på.

Om du inte redan är inskriven på arbetsförmedlingen så kan vi rekommendera dig att göra detta. Kanske kan du ha rätt till A-kassa eller Alfa-kassa och i sådana fall kan du ta kontakt med din handläggare på arbetsförmedlingen för att diskutera en sådan möjlighet. På arbetsförmedlingens hemsida finns dessutom information, lediga jobb och tips för dig som söker exempelvis sommarjobb:

http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Hitta-lediga-jobb/Sok...

Det finns också en hel del arbeten att söka i Danmark om du skulle vara sugen på att arbeta på andra sidan sundet:

https://www.workindenmark.dk/

Avseende din bostadssituation så kan det vara en god idé att ställa dig i bostadskön hos Boplatssyd för att i framtiden kunna få ett eget boende. Ju tidigare man gör detta desto bättre utgångsläge har man för att hitta ett eget boende. Detta gör man på Boplatssyds hemsida:

http://www.boplatssyd.se/Pages/Start.aspx

Att ansöka om försörjningsstöd från socialtjänsten är en sista utväg då man har gjort allt man kan för att kunna försörja sig själv, bland annat ska man stå till arbetsmarknadens förfogande och kunna redovisa sökta jobb alternativt kunna redovisa varför man inte står till arbetsmarknadens förfogande, genom exempelvis sjukintyg från läkare.

För att få försörjningsstöd så krävs vidare att man ligger under den så kallade riksnormen som fastställs varje år av regeringen. För att läsa mer om riksnormen och vilka boendekostnader som räknas som godtagbara kan man gå in på nedanstående länk. Dock är det först när din individuella ansökan inkommer till socialtjänsten som man kan göra en utredning och ta ett beslut.

http://www.malmo.se/Medborgare/Social---familjefragor/Nar-pengarna-inte-...

Man kan alltid pröva sin rätt till försörjningsstöd och varje ansökan om ekonomiskt bistånd prövas individuellt. En förstagångsansökan gör man genom att ta kontakt med socialtjänsten i sin stadsdel. Du skriver att du tidigare fått ekonomiskt bistånd men som vi uppfattat det så var det en längre tid sedan. Om du vill ansöka om ekonomiskt bistånd så kan du kontakta de som arbetar med försörjningsstöd i just din stadsdel. Nedan finns en lista över telefonnummer till de olika stadsdelarna :

Centrum Tel: 040 34 58 70
Husie Tel: 040 34 62 00
Fosie Tel: 040 34 57 00
Hyllie Tel: 040 34 57 76
Limhamn - Bunkeflo Tel: 040 34 63 35
Kirseberg Tel: 040 34 60 66
Oxie Tel: 040 34 38 48
Rosengård Tel: 040 34 56 71
Södra innerstaden Tel: 040 34 54 94
Västra innerstaden Tel: 040 34 49 00

När en ansökan kommer in till socialtjänsten öppnas det upp en utredning som alltid leder fram till ett beslut. Beslutet grundar sig bland annat på den uträkning man har gjort av den sökandes inkomster, tillgångar och utgifter.

Tänk på att om man fått avslag på sin ansökan eller på en del av den så finns det möjlighet att överklaga detta beslut. Ens socialsekreterare skall på begäran hjälpa en med att sammanställa överklagan om man inte själv vet hur man ska gå tillväga.

Hoppas att du fått svar på din fråga och att ditt arbetssökande ger reslutat.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter

jag är hemlös vad ska jag göra ?

Hej

Precis som vi har skrivit i många av våra tidigare svar så är bostadssituationen i Malmö i dagsläget väldigt tuff och tyvärr så innebär det att många människor har svårt att hitta ett eget boende vilket du verkar ha erfarenhet av. Att få hjälp med lägenhet via socialtjänsten är mycket svårt. Däremot så kan man erbjudas plats på härbärge om man saknar en plats att sova på.

Vid akuta behov kan man söka sig till socialtjänsten i den stadsdel man tillhör för mer stöd eller råd kring den egna boendesituationen. Vet man inte vilken stadsdel man tillhör kan man ringa till Malmö stads växel på telefonnummer 040-34 10 00 och genom dem bli kopplad rätt. Oavsett till vilket socialkontor du vänder dig så ska du få hjälp att hänvisas till rätt stadsdel eller kommun.

Som vi tipsade om i svaret ovan så är det en god idé att ställa sig i bostadskön i Malmö. Ju tidigare man gör detta desto bättre utgångsläge har man sedan i framtiden för att hitta ett eget boende. Du ställer dig i kö på Boplatssyds hemsida:

http://www.boplatssyd.se/Pages/Start.aspx

Man kan även söka lägenheter eller andra former av boende genom exempelvis blocket som man hittar på:

http://www.blocket.se

Ett annat tips i bostadsletandet är att titta på Malmö högskolas hemsida. Där finns en anslagstavla där man annonserar om lägenheter och inneboendekontrakt. En del annonser vänder sig endast till studenter medan andra vänder sig till vem som helst. Sidan finner du på:

http://www.mah.se/Ar-student/Anslagstavla/Bostad-Accomodation

Hoppas att du vet hur du ska gå vidare och du är mer än välkommen åter om det skulle dyka upp ytterligare frågor.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter