Social Hjälp

hej.får jag som eu medbargare social hjälp för att betala lägenhet hyran

r

Kommentarer

Hej

Du frågar om du som EU medborgare har rätt till försörjningsstöd för att betala din hyra.

Då vi inte vet på vilka grunder som du befinner dig i landet så är det inte helt enkelt att svara på om du har rätt till försörjningsstöd eller inte.

Om det är så att du har uppehållsrätt för EU-medborgare så betyder detta att om du kan försörja dig själv så har du uppehållsrätt i Sverige. Det innebär vidare att man har rätt att vara här för att arbeta eller studera utan uppehållstillstånd. För att läsa mer om dessa regler gå in på länken nedan:

http://www.migration...e/info/770.html

När man har uppehållsrätt ska man kunna försörja sig själv. I vissa situationer har dock socialtjänsten en skyldighet att bistå individen så att han eller hon inte lider nöd. Det kan till exempel vara fråga om ekonomiskt bistånd till mat.

Är det så att du har uppehållstillstånd i Sverige så kan du ha rätt till ekonomiskt bistånd för att betala din hyra i fall du uppfyller övriga krav som ställs i samband med ansökan om försörjningsstöd.

Som sökande ska man ha gjort allt för att kunna försörja sig själv, bland annat ska man kunna redovisa sökta jobb alternativt redovisa varför man inte står till arbetsmarknadens förfogande, exempelvis genom sjukintyg från läkare.

För att få ekonomiskt bistånd krävs vidare att man ligger under den så kallade riksnormen som fastställs varje år av regeringen. För att läsa mer om riksnormen och vilka boendekostnader som räknas som godtagbara kan du gå in på nedanstående länk:

http://www.malmo.se/...ndekostnad.html

Om du vill göra en provberäkning av ditt försörjningsstöd och få reda på om din ekonomi ligger över eller under riksnormen, se länken nedan.

http://www.socialsty...d/provberakning

En förstagångsansökan gör man genom att ta kontakt med socialtjänsten i sin stadsdel. För att komma i kontakt med de som arbetar med försörjningsstöd så kan ni ringa till något av nedanstående nummer beroende på vilken stadsdel som ni tillhör.

Centrum Tel: 040 34 58 70
Husie Tel: 040 34 62 00
Fosie Tel: 040 34 57 00
Hyllie Tel: 040 34 57 76
Limhamn - Bunkeflo Tel: 040 34 63 35
Kirseberg Tel: 040 34 60 66
Oxie Tel: 040 34 38 48
Rosengård Tel: 040 34 56 71
Södra innerstaden Tel: 040 34 54 94
Västra innerstaden Tel: 040 34 49 00

När en ansökan kommer in till socialtjänsten öppnas det upp en utredning som alltid leder fram till ett beslut. Beslutet grundar sig bland annat på den uträkning man har gjort av den sökandes inkomster, tillgångar och utgifter.

Om man skulle få avslag på sin ansökan så har man alltid rätt att överklaga beslutet. Er socialsekreterare skall på begäran hjälpa er med att sammanställa er överklagan om ni inte själva vet hur ni ska gå tillväga.

Hoppas att du fått svar på din fråga, annars är du välkommen åter.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter