För Sjuk För Allt

Hej. Jag har haft tidsbegränsad sjukersättning ett par år och kan nu inte längre få det. Och jag är inte ett tillräckligt hopplöst fall för att kunna få stadigvarande sjukersättning. Jag kan inte heller få sjukpenning eftersom jag inte jobbat innan jag blev sjuk. När jag pratar med FK låter det som att det enda alternativet som kvarstår är att bli överflyttad till AF för de där tre månaderna som jag glömt vad de kallas, men som är anpassade för såna som mig. Och de säger att minimum där är ett möte i månaden. Problemet är bara att jag är så sjuk att ett möte i månaden i tre månader känns som en oöverstiglig prestation, och som om det skulle göra mig mycket sjukare. Min läkare säger att om jag skulle bli sjukare av det så kan han sjukskriva mig. Och både han och de på FK verkar tveksamma till om jag egentligen kan delta i nåt alls på AF. Men ingen vet vad som händer om jag inte klarar de där tre månaderna, vad gäller pengar. Efter de tre månaderna verkar det ganska säkert att jag kan få vara sjukskriven och ha försörjningsstöd om jag inte mår bättre än såhär. Men om jag inte klarar av dem? FK säger att de inte kan svara eftersom det inte är de som tar beslut om försörjningsstöd så de kan inte ens uttala sig i allmänhet, och vården kan inte säga nåt heller. Kan ni kanske svara om hur det är rent allmänt? Kan man bli sjukskriven från de där tre månaderna på AF om det verkligen inte går, och få försörjningsstöd om man uppfyller övriga villkor för det? Eller måste man klara de tre månaderna om man vill ha några pengar alls? (Fattar att ni inte kan säga hur beslutet skulle bli i just mitt fall förrän det prövas med alla detaljer liksom, men det borde väl finnas nånslags regler?) Skulle vara skönt att få ett svar. Är så sjukt stressande att inte få veta vad som gäller.

trött

Kommentarer

Hej

Vi har tidigare fått frågor som påminner om ditt inlägg från andra personer som är oroliga över sin ekonomiska situation i samband med att de inte längre kan få sjukpenning eller tidsbegränsad sjukersättning från sjukförsäkringen. Det är bra att du tar reda på vad som gäller i ditt fall så att du kan planera din ekonomi. Många gånger kan en sådan sak minska stressen.

Vi förstår från ditt inlägg att du är orolig över att du inte ska vara frisk nog för att delta i arbetslivsintroduktionen via arbetsförmedlingen och det är självklart påfrestande att behöva oroa sig för sin ekonomi samtidigt som man inte mår bra. Det framgår även att du verkligen kämpar och gör ditt bästa men att oron för att detta inte ska räcka skapar mycket stress.

Arbetslivsintroduktionen innebär att man utreder och kartlägger dina förutsättningar och behov av stöd och den pågår som längst i tre månader.

Mer information om vad som händer när din tidsbegränsade sjukersättning tar slut samt information kring när man kan ha rätt till ersättning trots att man inte längre kan få sjukersättning kan du läsa om nedan:

http://www.forsakringskassan.se/privatpers/sjuk/sjuk_langre_an_14_dagar/...

Det finns inga regler som säger att man måste ha deltagit i arbetsförmedlingens arbetslivsintroduktion för att kunna söka försörjningsstöd. Men generellt förväntas det att man fullföljer de åtgärder som erbjuds. Om hälsan av någon anledning under den tiden som arbetslivsintroduktionen pågår försämras så behöver detta dokumenteras av läkare. I detta läge kan det vara så att man via sjukvården erbjuds någon typ av rehabiliterande insats som exempelvis sjukgymnastik eller samtalskontakt.

När man förs över från försäkringskassan till arbetsförmedlingen så har man möjlighet att få en viss ersättning. Denna är dock lägre än sjukersättningen och är det så att pengarna inte räcker för att täcka de behov som finns så kan man pröva sin rätt till kompletterande försörjningsstöd.

Om man har en väldokumenterad försämring av hälsan och följer de rekommendationer som sjukvården ger, så finns möjlighet att ansöka om försörjningsstöd. Precis som du själv skriver så kan vi inte säga om du kommer att få ett gynnande beslut då det alltid görs en individuell bedömning om vilka möjligheter man haft i samband med att ersättningen från försäkringskassan upphör. Men du kan alltid pröva din rätt till försörjningsstöd. Om det exempelvis finns besparingar så ska dessa användas först.

Hoppas att du har fått svar på din fråga och du är mer än välkommen tillbaka om du har fler.

Vänligen

Soctantera

Soctanter