Försörjningstöd

Hej. Jag är en arbetslös tjej som bor i stockholm just nu men jag har planer på att flytta ner till malmö till min pojkvän. Så jag undrar om jag får försörjningsstöd fast jag har aktivitetsstöd på 5000 i mån och killen har heltidsjobb.

krookan

Kommentarer

Hej

Om man inte har tillräcklig inkomst för att försörja sig själv eller sin familj så kan man ansöka om försörjningsstöd. Som sammanboende, vilket du och din pojkvän skulle bli om ni bor tillsammans, så är man försörjningsskyldiga gentemot varandra. Om ni ansöker om försörjningsstöd så kommer era gemensamma inkomster att räknas samman.

Du skriver att din pojkvän har ett heltidsarbete. Troligtvis så är ni tillsammans då självförsörjande och kan då inte få försörjningsstöd. Detta beror naturligtvis på hur mycket din pojkvän tjänar samt hur stora utgifter ni har. Det görs alltid en individuell prövning i samband med en ansökan om ekonomiskt bistånd.

Som sökande ska man ha gjort allt man kan för att kunna försörja sig själv och sin familj, bland annat ska man kunna redovisa sökta jobb alternativt redovisa varför man inte står till arbetsmarknadens förfogande, exempelvis genom sjukintyg från läkare. Man ska även ha sökt andra ersättningar som man kan ha rätt till, exempelvis arbetslöshetskassa, aktivitetsstöd, bostadsbidrag mm.

För att få ekonomiskt bistånd krävs vidare att man ligger under den så kallade riksnormen som fastställs varje år av regeringen. För att läsa mer om riksnormen och vilka boendekostnader som räknas som godtagbara kan du gå in på nedanstående länk:

https://www.malmo.se/...ndekostnad.html

Om du vill göra en provberäkning av ert försörjningsstöd och få reda på om er ekonomi ligger över eller under riksnormen, se länken nedan:

https://www.socialsty...d/provberakning

Hoppas att du fått svar på din fråga.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter