Pengar Från Stipendier Eller Välgörenhet

Hej!
Jag erhåller ekonomiskt bistånd och lever alltså på existensmiinimum. Jag kan ju aldrig göra några resor och hälsa på släktingar utomlands ej heller köpa någon kapitalvara som är ny?
Jag undrar om man söker stipendier till semesterresa eller te x en dator hos en stiftelse och om man då får behålla pengarna och använda dem till syftet eller om ekonomienheten då räknar det som en extrainkomst som ska redovisars och användas som försörjningsstöd?

annulka

Kommentarer

Hej

Att leva på socialbidrag eller försörjningsstöd under en längre tid kan vara väldigt ansträngande och ger, precis som du skriver, inte utrymme för att exempelvis göra större inköp eller åka på semester.

Vi alla kan under kortare eller längre perioder hamna i ekonomiska svårigheter som innebär att vi kan behöva hjälp och stöd med vår ekonomiska situation. Försörjningsstöd är tänkt att vara samhällets yttersta skyddsnät när alla andra möjligheter är uttömda. Det är också tänkt att vara en kortsiktig lösning och är alltså inte anpassat för att man ska få det under en längre tid. Att du på egen hand söker stipendier låter som en jättebra idé.

Socialtjänsten gör alltid en individuell bedömning av varje enskild ansökan som kommer in. Grundregeln är alltid att man inte har rätt till ekonomiskt bistånd om man har pengar på banken eller några andra tillgängliga tillgångar. Det finns dock vissa undantag och när det gäller fondmedel som är avsedda för ett visst ändamål så tas de som regel inte upp som inkomst. För att få veta vad som gäller i just din situation rekommenderar vi dig att kontakta din socialsekreterare.

Det finns många olika fonder att söka stipendier från och det finns flera länkar på internet att söka information genom. Bland annat så kan du hitta Länsstyrelsernas gemensamma stiftelsedatabas där du kan söka stipendier och bidrag, se länken nedan:

http://www.lst.se/lst/sv/amnen/Stiftelser/stiftelsedatabas.htm

Hoppas att du fått svar på din fråga och du är välkommen igen om du undrar något mer.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter

Varför ska andra betala för dina resor? Vill du ha kapitalvaror och resor får du väl skaffa ett jobb. Försörjningsstöd är till för att ha en kort period då man kanske blivit av med sitt jobb och letar nytt, inte för att man ska slippa jobba och låta andra betala för en.

@guest: det var extremt kallt och cyniskt. Att erhålla socialbidrag har ofta en grund i att man inte "bara" är utan arbete, utan kanske pga svårigheter i livet hamnat snett, exempelvis sjukdom eller trasslig bakgrund. Att då förneka en medmänniska lite "guldkant" visar bara på din mänskosyn !