Försörjningsstöd?

Hej!
Jag har precis gått in i Ungdomsgarantin och kommer antagligen få 136:- om dagen i ersättning, alltså 2720:-/månaden.
Jag är inte 25 år fyllda än, därför fick jag ingen ersättning av a-kassan då jag studerade större delen av 2010 och inte uppfyllde arbetskravet.
Jag fick inte besked förrän mars om att jag inte var berättigad a-kassa och de har ännu inte tagit ett beslut trots att jag fått bekräftat från två källor att jag inte kommer få ersättning...
Jag har därför haft en inkomst på ungefär 3500:- hela 2011, även sagt nej till min drömpraktik för att jag trodde att jag var tvungen att avvakta i och med a-kassan.

Men nu, äntligen! Ungdomsgarantin... Trodde man.
Jag fick sagt till mig att jag skulle få 223:- i dagsersättning, det tycks vara som bortblåst.

Min pojkvän bor hos mig, vi delar på hyra, övriga boendekostnader och matkostnader som sig bör.
Jag kommer knappt ha råd med min del av hyra och liknande med den ersättningen jag kommer få, än mindre att faktiskt leva.

Ändå heter det när jag ringde till försörjningsstöd att det är min pojkvän som ska försörja mig med sin inkomst.
Min pojkvän är studerande och går på studiemedel och vad jag förstått räknas endast bidragsdelen till inkomst, alltså 2100:- i månaden.

Kan det verkligen vaar rimligt att han ska försörja mig med sitt lån?
Ska man behöva få ångest varje gång man behöver en ny deo eller liknande? För att inte tala om tandvård och osv...
Hon jag pratade med sa att dom inte hade så mycket tid... Jag bad att få ansöka ändå, har ju verkligen inget att förlora på det.
Finns det något hopp över huvudtaget eller ska man försöka leva under en sten tills man hittar jobb?
Och hur blir det till sommaren? Har självklart sökt en del sommarjobb men om vi både inte skulle få något känns det ganska kört.
Tacksam för svar.

Mvh.

Gäst

Kommentarer

Hej

Det låter som att ni har en mycket ansträngd ekonomisk situation och att ni gör vad ni kan för att klara er. Att ni är ute i god tid och båda aktivt letar jobb gör att ni har goda möjligheter att hitta en försörjning till sommaren.

Din sambo är inte försörjningsskyldig gentemot dig om han endast får studiemedel, alltså om han inte har andra inkomster eller tillgångar. Däremot så ska ni ansöka gemensamt. Det är också viktigt att poängtera att man alltid har rätt att ansöka om ekonomiskt bistånd, oavsett om socialtjänsten har mycket att göra eller inte.

När en ansökan kommer in till socialtjänsten öppnas det upp en utredning som alltid leder fram till ett beslut. Beslutet grundar sig bland annat på den uträkning man har gjort av den sökandes inkomster, tillgångar och utgifter.

För att få ekonomiskt bistånd krävs det att man har gjort allt man kunnat för att försörja sig själv. Om man står till arbetsmarknadens förfogande så innebär detta att man ska vara aktivt arbetssökande. Vidare krävs det att man ligger under den så kallade riksnormen som fastställs varje år av regeringen. För att läsa mer om riksnormen och vilka bostadskostnader som räknas som godtagbara kan du gå in på nedanstående länk:

https://www.malmo.se/Medborgare/Social---familjefragor/Nar-pengarna-inte-...

På nedanstående länk kan du själv gå in på socialstyrelsens hemsida och göra en provberäkning för att se om ni ligger under riksnormen eller inte.

https://www.socialstyrelsen.se/ekonomisktbistand/forsorjningsstod/provber...

Dock är det först när den individuella ansökan inkommer till socialtjänsten som man kan göra en utredning och fatta ett beslut.

Skulle man få avslag på sin ansökan så har man alltid rätt att överklaga beslutet. Er socialsekreterare skall på begäran hjälpa dig att sammanställa denna om du inte själv vet hur du skall gå tillväga.

Hoppas att du fått svar på dina frågor. Om du undrar över något mer så är du välkommen tillbaka.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter

I min kommun är man ej berättigad till ekonomiskt bistånd om en i ett förhållande studerar. Studera får man göra när man har råd.

På nedanstående länk kan man läsa om Socialstyrelsens allmänna råd om ekonomiskt bistånd:

https://www.socialsty...se/sosfs/2003-5

Bland annat står där följande:

Om den ena parten studerar och studierna är en förutsättning för den framtida försörjningen, bör socialnämnden inte ställa som villkor för ekonomiskt bistånd att han eller hon avbryter studierna för att stå till arbetsmarknadens förfogande. Om den studerande däremot har faktiska möjligheter att utan studierna få arbete som medför stadigvarande försörjning, kan det vara rimligt att han eller hon söker arbete för att kunna bidra till familjens försörjning. Den studerande bör dock få fullfölja påbörjad termin eller kurs.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter