Inkomst

hej...................bara en froga...jag vil veta ..är studio bidrag inkomst....räknas dt för inkomst.....jag gor på komvux grund skula...och för studio medel och lön...jag vil veta om den reknas son inkomst....till mig..

salma

Kommentarer

Hej

Vi förstår inte riktigt vad det är du frågar efter men vi ska göra vårt bästa för att besvara ditt inlägg. Om man ska söka bostadsbidrag från Försäkringskassan så tas 80 procent av bidraget upp som inkomst. Om du vill läsa mer om bostadsbidrag så kan du gå in på följande länk:

https://www.forsakringskassan.se/privatpers/studerande/hjalp_hyran/bostad...

Om du undrar över din rätt till ekonomiskt bistånd eller försörjningsstöd så räknas man generellt som självförsörjande om man studerar. När en ansökan om försörjningsstöd kommer in till socialtjänsten så görs det dock alltid en individuell bedömning av den sökandes behov.

Om du inte har fått svar på din fråga eller om du har fler funderingar så är du välkommen åter.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter

ok...jag studerar på komvux på grund skola....jag har fot den har termin studiemedel och lön....reknas den studiemedel och lön på inkomst...eller inte..

Hej

Både studiemedel och lön är inkomster. Som vi skrev i svaret ovan så har vi lite svårt att utläsa vad det egentligen är du frågar om. Om du inte har fått svar är du välkommen att återkomma med en mer specifik frågeställning.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter