Skälig Bostadskostnad

Hej!
Jag är en man som har betalningsanmärkningar och stora skulder hos KFO.
Jag är dock ännu så lyckligt lottad att jag har en bostad.
Då jag oroar mig för att i framtiden behöva söka försörjningsstöd undrar jag:

1) Jag är ensamstående med umgångesbarn och har en hyra på 5800kr, kommer jag genom socialtjänstens försorg bli tvungen att flytta från denna lägenhet ut på gatan då hyresbeloppet ju ligger över den sk skäliga nivån??

2) Jag har ju, p g a betalningsanmärkningarna ingen möjlighet att få annan bostad (har försökt), tas det någon hänsyn till denna faktiska omständighet??

Mvh Janne

Janne

Kommentarer

Hej

Det är bra att du förhör dig om sådant kring din ekonomi som du behöver veta för att kunna planera framledes.

Om du skulle hamna i den situationen att du skulle behöva pröva din rätt till ekonomiskt bistånd så kommer det att göras en individuell prövning gällande skäligheten i din månadshyra. Exempelvis kanske du har ett bostadsbidrag som innebär att ”vinsten” med att byta till ett boende med lägre hyra är marginell. Det kommer alltså att göras en individuell bedömning där man tar hänsyn till helheten i din situation.

Om man skulle göra bedömningen att du skulle behöva sänka din hyra så meddelas ett rådrum, vilket innebär att du får en tid på dig att finna ett annat billigare boende. Om du under denna period är aktiv i ditt sökande så kan rådrummet också förlängas.

Hoppas att vi har besvarat din fråga. Återkom om du undrar något mer!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter