Hjälp Till Självhjälp.

Hej .

Under förra året var jag utsatt för ett överfall. Mina skador var bruten näsa, brutet okben, en skallfraktur och svullnader bakom vänster öra. När sen smärtan börjat försvinna från dom skadorna och jag varit på en del återbesök så upptäckte jag att även flisor från två tänder blivit avlagna. De senaste veckorna har dom plågat mig en del och gjort de svårt att sova.

Har sedan 1 Juni förra året haft en sammanlagd inkomst på ca 15 000.
Har alltså levt av de mina kära vänner och familj hjälpt mig med.

Jag behöver hjälp med hur jag ska gå tillväga för att få det stöd och den hjälp jag behöver.

Tacksam för svar

Vartill

Kommentarer

Hej

Att utsättas för överfall och misshandel kan sätta djupa spår och det är viktigt att man får bearbeta det som hänt. Vad vi förstår så har du en läkarkontakt avseende de fysiska skadorna, men vi vet inte om du har pratat med någon avseende ditt psykiska mående i samband med överfallet.

I Malmö finns det något som heter stödcentrum som erbjuder brottsofferstöd. Här kan man vara anonym och det kostar ingenting. Man behöver heller inte ha anmält brott för att få hjälp. Till stödcentrum kan man vända sig om man har blivit utsatt för misshandel eller andra typer av integritetskränkande brott. På stödcentrum har man möjlighet att få råd och stöd i individuella samtal. För att läsa mer om detta så kan du gå in på länken nedan:

https://www.malmo.se/Medborgare/Social---familjefragor/Vald--overgrepp/St...

Som brottsoffer så kan man få ekonomisk ersättning för de skador man har fått. I första hand är det gärningspersonen som ska betala skadestånd till dig. Om gärningspersonen inte kan betala eller är okänd så kan man få ersättning från sitt försäkringsbolag. Om man saknar
försäkring så finns det i vissa fall möjlighet att få statlig brottsskadeersättning från Brottsoffermyndigheten. Mer om såväl ekonomisk kompensation som annan information som kan vara av nytta hittar du på Brottsoffermyndighetens hemsida:

https://www.brottsoffermyndigheten.se/

Du skriver också att du inte har tillräckligt med medel för att försörja dig själv. För att få ekonomiskt bistånd krävs det att man har gjort allt man kunnat för att försörja sig själv. Om man står till arbetsmarknadens förfogande så innebär detta att man ska vara aktivt arbetssökande. Vidare krävs det att man ligger under den så kallade riksnormen som fastställs varje år av regeringen. För att läsa mer om riksnormen och vilka bostadskostnader som räknas som godtagbara kan du gå in på nedanstående länk:

https://www.malmo.se/Medborgare/Social---familjefragor/Nar-pengarna-inte-...

När en ansökan kommer in till socialtjänsten öppnas det upp en utredning som alltid leder fram till ett beslut. Beslutet grundar sig bland annat på den uträkning man har gjort av den sökandes inkomster, tillgångar och utgifter.

På nedanstående länk kan du själv gå in på socialstyrelsens hemsida och göra en provberäkning för att se om ni ligger under riksnormen eller inte.

https://www.socialstyrelsen.se/ekonomisktbistand/forsorjningsstod/provber...

Om ens inkomster inte räcker för att täcka de utgifter man har och man har gjort allt som står i ens makt för att försörja sig själv så kan man pröva sin rätt till försörjningsstöd. En ansökan om försörjningsstöd ges alltid en individuell bedömning. För att få sin ansökan prövad så kan man vända sig till försörjningsenheten i ens stadsdel. Man kommer i kontakt med dem på något av nedanstående nummer:

Centrum Tel: 040 34 58 70
Husie Tel: 040 34 62 00
Fosie Tel: 040 34 57 00
Hyllie Tel: 040 34 57 76
Limhamn - Bunkeflo Tel: 040 34 63 35
Kirseberg Tel: 040 34 60 66
Oxie Tel: 040 34 38 48
Rosengård Tel: 040 34 56 71
Södra innerstaden Tel: 040 34 54 94
Västra innerstaden Tel: 040 34 49 00

Det är först när den individuella ansökan inkommer till socialtjänsten som man kan göra en utredning och fatta ett beslut.

Om man får avslag på sin ansökan eller på en del av den så finns det möjlighet att överklaga detta beslut. Ens socialsekreterare skall på begäran hjälpa en med att sammanställa överklagan om man inte själv vet hur man ska gå tillväga. En överklagan ska inkomma senast tre veckor efter det att man fått ta del av beslutet.

Vi hoppas att du nu vet hur du ska gå tillväga för att få det stöd du behöver. Om du har fler frågor så är du mer än välkommen åter.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter

Min son har blivit utsatt för liknande: helt oprovocerat blivit grovt misshandlad av ett gäng, fick flera hårda slag så han föll omkull, sparkad i ansikte och bakhuvud. Som väl var blev det ”bara” ytliga sår i ansikte och huvud, men högerhanden blev bruten (han är högerhänt). Han har nu fått avbryta sina studier och är f.n. sjukskriven. Med handen gipsad kan han inte skriva vare sig för hand eller på dator. De fysiska skadorna kommer ju att läkas, värre är det med de psykiska men han fått efter denna händelse: oro, ångest, svåra koncentratonssvårigheter och sömnstörningar. Allt detta gör att han inte kan sköta studier eller arbete. Han hade planerat att jobba under sommarlovet, men det verkar otänkbart med hänsyn till hans tillstånd. Det är uppenbart att det finns gravt störda personer i stan, som är en fara för andra, oskyldiga människor. De ansvariga i kommunen tycks inte bry sig nämnvärt. Ang. hjälp med försörjning skriver ni: ”För att få ekonomiskt bistånd krävs det att man har gjort allt man kunnat för att försörja sig själv”. Ja, det är väl alldeles självklart, under normala omständigheter. Men har man varit utsatt för ett sådant trauma fungerar man inte som vanligt. Hur ska min son kunna försörja sig? Att lägga ansvaret på släkt och vänner är inte realiserbart. Just nu får han CSN, men under sommaren? Kan man räkna med hjälp av socialen? Till saken hör att han bor i en bostadsrätt, och jag har hört att socialen kräver att man säljer allt man äger innan man får ekonomisk hjälp. Är det verkligen rimligt att kräva att han för att få hjälp under två månader under sommaren säljer sin bostadsrätt (med extremt låg hyra), och söker en hyresrätt, som ofta har högre hyra (dessutom finns det ju inga lediga lägenheter i Malmö). Inte nog med att min son blivit utsatt för fysiska och psykiska skador, han måste också oroa sig för sin försörjning. Om kommunen inte kan skydda sina invånare mot våldsverkare borde det vara en självklarhet att man åtminstone tar sitt ansvar och stöttar de utsatta ekonomiskt.

Hej

Det är verkligen jättetråkigt att höra vad din son har blivit utsatt för och vilka följder detta har skapat. När man råkar ut för något sådant så spelar det tyvärr ingen roll hur väl man själv har planerat. Istället måste man plötsligt förhålla sig till en rad nya omständigheter som dessutom kan vara väldigt svåra.

Då vi skriver ”för att få ekonomiskt bistånd krävs det att man har gjort allt man har kunnat för att försörja sig själv” så betyder det att man ska ha gjort allt man har kunnat utifrån rådande omständigheter och sina egna möjligheter. Exempelvis krävs inte att man ska stå till arbetsmarknadens förfogande när man är sjuk och det finns läkarintyg.

En prövning av ekonomiskt bistånd är alltid individuell. Det betyder att en individuell prövning också görs vad det gäller boendet även om det generellt är så att en bostadsrätt är en realiserbar tillgång och därför kan säljas.
Om det är så att din son redan nu vet att han kommer att vara sjukskriven under sommaren så ställs alltså inga krav på att han ska stå till arbetsmarknadens förfogande eller att han på annat sätt ska kunna planera för sin försörjning under dessa månader.

Om din son däremot redan nu vet att hans sjukskrivning kommer att löpa ut inför sommaren så är det viktigt att han gör vad han kan för att planera för sin försörjning under sommaren, exempelvis genom att söka jobb.

Han kan alltid pröva sin rätt till ekonomiskt bistånd. I det fall han inte är sjukskriven under sommaren men ändå inte har lyckats få något jobb så rekommenderar vi att han, i samband med sin ansökan, skriftligen redogör för hur hans situation har sett ut och varför han har haft svårigheter att planera för sin försörjning samt söka jobb.

Hoppas att vi har besvarat din fråga! Du får gärna återkomma om du har fler frågor till oss.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter

Hej igen och tack för ert svar. Jag har en del funderingar kring min sons bostadsrätt. Det finns flera skäl till att jag anser att man inte kan kräva att han försöker sälja den för att få ekonomiskt bistånd under sommaren:<br>1. I det tillstånd han befinner sig nu orkar han knappast med en flytt, fysiskt och psykiskt.2. Han kämpar för att kunna återkomma till sina studier (och därmed CSN) till höstterminen. Det verkar orimligt att sälja en lägenhet med en jättelåg hyra, för att få hjälp under 2-3 månader.3. Det finns inte så många hyresrätter tillgängliga i Malmö. Det tar också, som regel, några månader att få en bosradsrätt såld, och då kanske den blir såld först när han åter är självförsörjande. Känns meningslöst.4. Lägenheten är belånad, och om den säljs blir det inte mycket pengar över för honom att leva på.Det verkar alltså inte rimligt med ett försäljningskrav för att få ekonomisk hjälp under en kort, begränsad tid. Dessutom tycker jag inte det är riktigt humant att rycka upp honom ur en miljö där han känner sig trygg, under dessa omständigheter. Min son oroar sig mycket för sin försörjning under sommaren, vilket inte är gynnsamt för hans tillfrisknande. Jag undrar vart man vänder sig, rent praktiskt, för att ansöka om soc.bidrag (i Malmö). Socialkontor? Socialförvaltning? Ska man boka tid med någon, eller bara gå dit? Vilken adress? Vi har aldrig tidigare behövt belasta samhället med sådant här, så därför är vi ganska okunniga. Tacksam för svar. Med vänliga hälsningar!

Hej

Det kan, precis som du skriver, finnas en mängd skäl till varför man inte skulle kräva att din son ska sälja sin lägenhet.

När man inkommer med en ansökan om försörjningsstöd så görs alltid en individuell bedömning kring hur situationen ser ut för den sökande. Därav rekommenderar vi att din son tar kontakt med de som arbetar med ekonomiskt bistånd i sin stadsdel för att göra en ansökan och få den prövad.

Vi ber om ursäkt för att vi inte mer utförligt skrev hur man går tillväga för att ansöka om försörjningsstöd i Malmö stad i vårt föregående svar. Nedan kan du läsa om vad som krävs och hur man ska gå tillväga.

För att få ekonomiskt bistånd krävs att man ligger under den så kallade riksnormen som fastställs varje år av regeringen. För att läsa mer om riksnormen och vilka boendekostnader som räknas som godtagbara kan man gå in på nedanstående länk:

https://www.malmo.se/Medborgare/Social---familjefragor/Nar-pengarna-inte-...

En förstagångsansökan gör man genom att ta kontakt med socialtjänsten i sin stadsdel. För att komma i kontakt med de som arbetar med försörjningsstöd så kan man ringa till något av nedanstående nummer beroende på vilken stadsdel som man tillhör. Man kan också ringa till Malmö stads växel på 040 34 10 00 och bli kopplad rätt.

Centrum Tel: 040 34 58 70
Husie Tel: 040 34 62 00
Fosie Tel: 040 34 57 00
Hyllie Tel: 040 34 57 76
Limhamn - Bunkeflo Tel: 040 34 63 35
Kirseberg Tel: 040 34 60 66
Oxie Tel: 040 34 38 48
Rosengård Tel: 040 34 56 71
Södra innerstaden Tel: 040 34 54 94
Västra innerstaden Tel: 040 34 49 00

När en ansökan kommer in till socialtjänsten öppnas det upp en utredning som alltid leder fram till ett beslut. Beslutet grundar sig bland annat på den uträkning man har gjort av den sökandes inkomster, tillgångar och utgifter. Om man får avslag på sin ansökan så har man rätt att överklaga beslutet.

En överklagan ska ha inkommit senast tre veckor efter det att man har fått ta del av beslutet. Ens socialsekreterare skall på begäran hjälpa en med att sammanställa överklagan om man inte själva vet hur man ska gå tillväga.

Hoppas att vi nu besvarat dina frågeställningar. Det är bara att höra av sig igen och vi behöver förtydliga någonting.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter