Försörjningsstöd/Vistas Borta

1.Hej. Jag undrar hur länge man får vistas bortrest från sitt hem, då man uppbär socialbidrag och är sjukskriven, utan några aktuella rehabilterinsprojekt på gång? Alltså inga krav på att söka jobb eller deltaga i ngt finns planerat hos socialen. Finns det några maximumgränser på hur lång tid jag får åka hemifrån?

2. har man rätt. att då man är bortrest erhålla en blankett för ansökan om fortsatt ekonomiskt bistånd, så man kan söka socialbidraget från den plats man befinner sig på i händelse att det infaller just då dags för ny inlämningsperiod?

3. Har man rätt, att flytta till annan kommun, då man uppbär försörjningsstöd? har man rätt till försörjningsstöd om man får flytta från den nya kommunen, eller är det fortfarande den gamla kommunen som beviljar försörjningsstödet ?

4. Om det krävs särskilda skäl för flytt, kan ett giltigt skäl vara att: personen som uppbär försörjningsstöd ej längre kan bo kvar i malmö, pga för mkt luftföroreningar, utan måste bo på plats med renare luft, pga sjukdom? Tacksam för svar. Undrande

undrande

Kommentarer

Hej

Du har många frågor och vi ska göra vårt bästa för att besvara dem alla.

Det finns ingen absolut gräns för hur länge man får vistas någon annanstans än där man bor när man uppbär försörjningsstöd. Denna diskussion bör du ta med din handläggare då det alltid görs en individuell bedömning i samband ansökan om ekonomiskt bistånd.

Enligt socialtjänstlagen så har kommunen har ett ansvar för dem som vistas där, men det finns inget som säger att den enskilde inte tillfälligt får lämna kommunen bara för att man behöver ekonomiskt bistånd. Däremot behöver man föra en dialog med sin handläggare om hur länge det är rimligt att man ska vara borta och hur man löser ansökningsfrågan.

Det är upp till den enskilde att bestämma om man vill flytta till en annan kommun oavsett om man får försörjningsstöd eller inte. Det som är viktigt att veta är att man i så fall behöver ansöka om försörjningsstöd i den nya kommunen som kommer att titta på hur du har planerat för din försörjning inför flytten dit.

Om du väljer att flytta till en annan kommun så är det viktigt att du förbereder socialtjänsten i din nuvarande kommun på en överflyttning. När du väljer att flytta till en annan kommun så bär din nuvarande kommun ansvaret för bistånd till en månadshyra i det fall att du i dagsläget har utgifter för boende. Om du inte har någon boendekostnad kommer en individuell prövning att göras om det är skäligt att skaffa sig utgifter i form av en egen lägenhet trots att egna inkomster saknas.

Under den månad som din nuvarande kommun ger bistånd har du möjlighet att pröva din rätt till vidare bistånd i den kommun du väljer att flytta till.

Hoppas att du har fått svar på dina frågor och vi vill återigen hänvisa dig att prata med din handläggare för att diskutera din situation.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter