Försörjningsstöd

Hej

Undrar en fråga ang. försörjningsstöd.
Jag studerar just nu men kommer att vara mamma ledig från gymnasiet from augusti.
Jag är 18 år och jag och min pojkvän har fått erbjudande om en lägenhet. Kan jag få försörjningsstöd och hyresbidrag trots att jag går i skolan fram till 6 juni. Sen hoppar jag av.

fattig

Kommentarer

Hej

Så länge du är under 21 år och studerar på gymnasienivå så är dina föräldrar försörjningsskyldiga gentemot dig. Försörjningsskyldigheten innebär också att se till att du har någonstans att bo. Alltså är dina föräldrar försörjningsskyldiga gentemot dig till dess att du slutar skolan i juni. Eftersom att du sen inte ska påbörja studierna igen i augusti utan istället vara föräldraledig, samt är över 18 år, så upphör dina föräldrars försörjningsskyldighet i juni när du slutar skolan.

Om man inte har tillräckliga medel för att försörja sig själv så kan man pröva sin rätt till ekonomiskt bistånd. För att få ekonomiskt bistånd krävs det att man har gjort allt man kunnat för att försörja sig själv. Bland annat innebär det att man ska ansöka om alla andra ersättningar man kan ha rätt till, som exempelvis bostadsbidrag. Vidare krävs det att man ligger under den så kallade riksnormen som fastställs varje år av regeringen. För att läsa mer om riksnormen och vilka bostadskostnader som räknas som godtagbara kan du gå in på nedanstående länk:

https://www.malmo.se/...ndekostnad.html

När en ansökan kommer in till socialtjänsten öppnas det upp en utredning som alltid leder fram till ett beslut. Är man sambos ska man göra en ansökan om ekonomiskt bistånd tillsammans. Beslutet grundar sig bland annat på den uträkning man har gjort av de sökandes inkomster, tillgångar och utgifter.

På nedanstående länk kan du själv gå in på socialstyrelsens hemsida och göra en provberäkning för att se om ni ligger under riksnormen eller inte.

https://www.socialsty...d/provberakning

En ansökan om försörjningsstöd ges alltid en individuell bedömning. Till exempel kommer det att prövas om en egen lägenhet är nödvändig för att uppnå skälig levnadsnivå. För att få sin ansökan prövad så kan man vända sig till försörjningsenheten i ens stadsdel. Man kommer i kontakt med dem på något av nedanstående nummer:

Centrum Tel: 040 34 58 70
Husie Tel: 040 34 62 00
Fosie Tel: 040 34 57 00
Hyllie Tel: 040 34 57 76
Limhamn - Bunkeflo Tel: 040 34 63 35
Kirseberg Tel: 040 34 60 66
Oxie Tel: 040 34 38 48
Rosengård Tel: 040 34 56 71
Södra innerstaden Tel: 040 34 54 94
Västra innerstaden Tel: 040 34 49 00

Det är först när den individuella ansökan inkommer till socialtjänsten som man kan göra en utredning och fatta ett beslut.

Om man får avslag på sin ansökan eller på en del av den så finns det möjlighet att överklaga detta beslut. Ens socialsekreterare skall på begäran hjälpa en med att sammanställa överklagan om man inte själv vet hur man ska gå tillväga. En överklagan ska inkomma senast tre veckor efter det att man fått ta del av beslutet.

Hoppas att du har fått svar på din fråga. Om du har fler frågor eller funderingar så är du välkommen tillbaka.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter