Skuld, Ingen Inkomst, Oro

Jag har hamnat i ett jobbigt läge. Har studerat i många år på distans med lån från csn. Plötsligt en dag skickade skolan ändrade uppgifter angående ett studieår några år tillbaka, där de säger att jag inte har gått den utbildningen. Det kändes märkligt att få reda på eftersom jag vet att jag gått kursen och har bevis. Csn skickade ett återbetalningskrav till mig och meddelade att två terminers utbetalningar skulle betalas tillbaka genast. Jag har inte har haft inkomst sedan maj 2010, utan har levt på småjobb och sparade pengar men nu är det slut. Utan inkomst gör man inte upp en avbetalningsplan. Fick avbryta fortsatta studier. Har ingen rätt till någon ersättning. Betalar jag inte in de nära 50 000 kr den sista denna månaden, hamnar ärendet hos Kronofogden, vilket innebär prick i registret.
Är inne i en ledsen tid nu då min älskade lillebror plötsligt gått bort, det är en chock. Jag vet inte vad jag ska göra, finns det ingen hjälp att få när det gäller det ekonomiska? Måste betala hyra, försäkringar mm. Söker arbete men det är inte lätt.

Lin

Kommentarer

Hej

Vi förstår att du skriver ditt inlägg med anledning av din ekonomi men du beskriver också att du förlorat din lillebror, vilket självklart spelar stor roll på många olika sätt. Att förlora någon närstående är ofta en stor sorg och när det, som du skriver, händer plötsligt så kan det vara ännu svårare att hantera. Det kan vara lätt att göra bortprioriteringar och att saker som tidigare kändes viktigt hamnar i bakgrunden.

Av det du skriver så förstår vi också att det är andra faktorer som spelar in för vilka möjligheter du har att planera. Exempelvis så saknar du arbete och därtill inkomst vilket givetvis gör det mycket svårt att göra upp en plan för ekonomin.

Om vi har förstått dig rätt så var det oväntade beskedet från skolan och CSN något som du fick i maj 2010 och att du efter det fick avbryta dina fortsatta studier. Därefter har du levt på sparade slantar och en del småjobb.

Vi vet inte om du varit i kontakt med skolan angående de ändrade uppgifter de har skickat till dig. Eftersom att du har gått utbildningen och dessutom har bevis på att du gjort det så skulle det kunna ha blivit ett missförstånd. Det är viktigt att du tar kontakt med skolan för att diskutera vad som har hänt och varför. Skolans ändrade uppgifter har meddelats CSN och CSN har i sin tur tagit ett beslut utifrån dessa uppgifter. Om skolans uppgifter inte är korrekta så kan det innebära att beslutet från CSN inte heller stämmer. Vi rekommenderar dig att snarast ta kontakt med skolan för att försöka reda ut vad som hänt.

Vi vill också lyfta fram att om man anser att ett beslut från CSN är felaktigt så kan det alltid överklagas. Ett överklagande ska dock ha inkommit senaste tre veckor efter det att man fick ta del av det. För att läsa mer om överklagan gå in på CSNs hemsida:

https://www.csn.se/aterbetalning/overklaga-beslut

Ett återkrav från CSN innebär att man måste betala tillbaka studiestöd som man fått från CSN men inte haft rätt till. Ett återkrav, som du har fått, kan man få om man exempelvis har avbrutit sina studier, studerat i mindre omfattning än vad man skrivit i sin ansökan till CSN eller lämnat felaktiga uppgifter om sin inkomst.

Normalt ska man betala sin återkravsskuld direkt. Om man har svårt att betala hela beloppet på samma gång så kan man ansöka om att få dela upp betalningen. För att CSN ska kunna pröva om man kan få en betalningsplan så måste man noga redogöra för sina inkomster och utgifter. Hur man ansöker om en betalningsplan kan du läsa mer om via länken nedan:

https://www.csn.se/aterbetalning/aterkrav

För att diskutera betalning av sitt återkrav kan man kontakta CSN via mail eller per telefon. Kontaktuppgifter finns i nedanstående länk:

https://www.csn.se/kontakta-oss

Om det är så att man inte har tillräckliga medel för att försörja sig själv så kan man pröva sin rätt till ekonomiskt bistånd. Detta utgår dock inte för skulder. För att kunna få ekonomiskt bistånd krävs det att man har gjort allt man kan för att kunna försörja sig själv. Bland annat innebär det att man ska ansöka om alla andra ersättningar man har rätt till, som exempelvis bostadsbidrag. Vidare krävs det att man ligger under den så kallade riksnormen som fastställs varje år av regeringen. För att läsa mer om riksnormen och vilka bostadskostnader som räknas som godtagbara kan du gå in på nedanstående länk:

https://www.malmo.se/...ndekostnad.html

När en ansökan kommer in till socialtjänsten öppnas det upp en utredning som alltid leder fram till ett beslut. Är man sambos ska man göra en ansökan om ekonomiskt bistånd tillsammans. Beslutet grundar sig bland annat på den uträkning man har gjort av de sökandes inkomster, tillgångar och utgifter.

På nedanstående länk kan du själv gå in på socialstyrelsens hemsida och göra en provberäkning för att se om du ligger under riksnormen eller inte.

https://www.socialsty...d/provberakning

En ansökan om försörjningsstöd ges alltid en individuell bedömning. För att få sin ansökan prövad så kan man vända sig till försörjningsenheten i ens stadsdel. Man kommer i kontakt med dem på något av nedanstående nummer:

Centrum Tel: 040 34 58 70
Husie Tel: 040 34 62 00
Fosie Tel: 040 34 57 00
Hyllie Tel: 040 34 57 76
Limhamn - Bunkeflo Tel: 040 34 63 35
Kirseberg Tel: 040 34 60 66
Oxie Tel: 040 34 38 48
Rosengård Tel: 040 34 56 71
Södra innerstaden Tel: 040 34 54 94
Västra innerstaden Tel: 040 34 49 00

Det är först när den individuella ansökan inkommer till socialtjänsten som man kan göra en utredning och fatta ett beslut.

Om man får avslag på sin ansökan eller på en del av den så finns det möjlighet att överklaga detta beslut. Ens socialsekreterare skall på begäran hjälpa en med att sammanställa överklagan om man inte själv vet hur man ska gå tillväga. En överklagan ska inkomma senast tre veckor efter det att man fått ta del av beslutet.

Hoppas att vi har uppfattat din fråga rätt och att vi har besvarat den. Om du undrar något ytterligare eller har helt andra funderingar så är du mer än välkommen tillbaka!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter