Introduktionsstöd?

Hej!
En vän till mig fick ett permanent uppehållstillstånd i höstas, och blev placerad i Västervik. Han vill hellre flytta, eftersom han har många vänner i Skåne, han vill studera och vet att det finns lediga lägenheter dit han vill flytta. Han har just fullbordat sin SFI och vill gå vidare på Komvux och läsa mer svenska och engelska och andra ämnen som han behöver. Kan han få introduktionsersättning i den nya kommunen, eller studiebidrag eller liknande? Ska han ansöka om det innan han ansöker om lägenhet?

Sanna

Kommentarer

Hej

Vi har redigerat ditt inlägg något för att bevara anonymiteten.

Utifrån inlägget så förstår vi inte helt om det är så att din vän fortfarande har introduktionsersättning. Om det är så att han har det så skulle vi rekommendera honom att ta kontakt med sin handläggare för att diskutera hur denna ersättning skulle påverkas av en flytt till Landskrona.

Om det är så att han gått färdigt SFI och inte längre har introduktionsersättning så finns det möjlighet att ansöka om studiemedel från CSN för fortsatta studier. Studiemedlet består av såväl bidrag som lån. SFI berättigar inte till studiemedel utan kan först bli aktuellt om man läser vidare på grund- eller gymnasienivå och vidare högskolestudier. Läs mer om studiemedel på CSNs hemsida:

www.csn.se

Först efter att han har undersökt möjligheterna till försörjning så skulle vi rekommendera honom att se sig om efter lägenhet. För att kunna bli aktuell för en lägenhet brukar krävas att man har en inkomst. Vet man vilken inkomst man kommer att ha är förutsättningarna större att hitta en bostad genom kontakt med hyresvärdar samt genom att ställa sig i bostadskö.

Om du har ytterligare frågor eller andra funderingar så är du välkommen att höra av dig igen!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter