Försörjningsstöd För En Månad.

hej!
jag undrar om det är möjligt att ansöka om försörjningsstöd för bara en månad. i vårt fall gäller det juli månad.

jag & min man är båda studenter. vi får vårt sista CSN nu 25e maj & sen får vi inga pengar förrän 25e juli då min man får sin första lön från sitt sommarjobb som han börjar på i början av juni.

jag är gravid & beräknas föda i slutet av sommaren. jag har sökt både sommarkurser (som jag är reserv på & vet inte nu om jag ens kommer komma in på) & försökt fixa sommarjobb (däremot kan jag inte bevisa att jag sökt sommarjobb, då de flesta jobb har jag försökt fixa via kompisar, praktikplatser, på telefon osv) jag har haft svårt att få jobb eftersom jag kommer vara höggravid hela sommaren. jag ska ansöka om att få föräldrapenning 60 dagar före beräknad födsel & kommer isf få det from slutet av juni. men det finns ingen möjlighet att vi kommer kunna betala hyran & räkningar i slutet av juni & klara juli på de småslantarna. har vi rätt till försörjningsstöd för juli månad?
detta är vår sista utväg, vet inte annars hur vi ska göra..

tacksam för svar.

student&gravid

Kommentarer

Hej

De pengar som du och din man får från CSN ska täcka era utgifter ända fram till dess att dina studier avslutas för terminen. När man studerar förväntas man ha planerat för hur man ska kunna försörja sig över sommaren vilket det verkar som om du och din man verkligen har försökt göra.

Du skriver att din man faktiskt har fått ett sommarjobb samt att du har sökt en mängd olika sommarjobb på egen hand. Det kan vara en fördel för dig att skriva in dig på arbetsförmedlingen. Om du är under 25 år kan man vara berättigad till vissa extrainsatser från arbetsförmedlingen som skulle kunna innebära viss ersättning.

Om man har gjort allt man kan för att kunna försörja sig själv men att ens inkomster ändå inte räcker för att täcka de utgifter man har kan man pröva sin rätt till försörjningsstöd från socialtjänsten. Om man vet att man kommer att få inkomster, som i ert fall, så kan man i vissa fall bli beviljad försörjningsstöd mot återbetalning. Detta eftersom att man vet att man har löner som ska utbetalas längre fram.

Då man är gifta eller sambo lämnar man in en gemensam ansökan om försörjningsstöd till socialtjänsten då man räknas som försörjningsskyldiga gentemot varandra. I denna ansökan ska såväl dina som din sambos inkomster och utgifter redovisas.

Vi rekommenderar dig att ta kontakt med de som arbetar med ekonomiskt bistånd i din stadsdel för att göra en ansökan och få den prövad.

För att få ekonomiskt bistånd krävs att man ligger under den så kallade riksnormen som fastställs varje år av regeringen. För att läsa mer om riksnormen och vilka boendekostnader som räknas som godtagbara kan du gå in på nedanstående länk:

https://www.malmo.se/...ndekostnad.html

En förstagångsansökan gör man genom att ta kontakt med socialtjänsten i sin stadsdel. För att komma i kontakt med de som arbetar med försörjningsstöd så kan du ringa till något av nedanstående nummer beroende på vilken stadsdel som ni tillhör.

Centrum Tel: 040 34 58 70
Husie Tel: 040 34 62 00
Fosie Tel: 040 34 57 00
Hyllie Tel: 040 34 57 76
Limhamn - Bunkeflo Tel: 040 34 63 35
Kirseberg Tel: 040 34 60 66
Oxie Tel: 040 34 38 48
Rosengård Tel: 040 34 56 71
Södra innerstaden Tel: 040 34 54 94
Västra innerstaden Tel: 040 34 49 00

När en ansökan kommer in till socialtjänsten öppnas det upp en utredning som alltid leder fram till ett beslut. Beslutet grundar sig bland annat på den uträkning man har gjort av sökandens inkomster, tillgångar och utgifter. Om man får avslag på sin ansökan så har man rätt att överklaga beslutet. Er socialsekreterare skall på begäran hjälpa er med att sammanställa er överklagan om ni inte själva vet hur ni ska gå tillväga.

Hoppas att vi har besvarat dina frågor! Återkom gärna om du har fler funderingar.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter