Skulder

Hej

Jag undrar om det finns hjälp att få ang ekonomi. Jag har adhd-diagnos samt läs o skrivsvårigheter

Mvh

Adhd

Kommentarer

Hej

Det är bra att du förhör dig om vilka möjligheter till stöd det finns för dig när det gäller din ekonomiska situation.

I din rubrik skriver du skulder, däremot skriver du inte vidare kring huruvida du i nuläget har skulder eller inte. Oavsett hur det ser ut med det så vill vi rekommendera dig att kontakta Budget- och hyresrådgivningen i Malmö stad. Hos dem kan man få kostnadsfri hjälp och rådgivning kring sin privatekonomi. Om man har svårt att exempelvis betala månadens räkningar, betala nya eller gamla skulder, prioritera viktiga betalningar eller få en överblick av sin ekonomi så kan man kontakta dem för stöd. För kontaktuppgifter samt besökstider se länken nedan:

https://www.malmo.se/Medborgare/Social---familjefragor/Nar-pengarna-inte-...

Av ditt inlägg så framkommer inte i vilken utsträckning din ADHD-diagnos samt dina läs- och skrivsvårigheter påverkar din ekonomiska situation. Eftersom att du nämner dessa faktorer i inlägget så förmodar vi att du anser att det påverkar dina möjligheter att hantera ekonomin.

Personer med exempelvis funktionsnedsättning kan ansöka om god man. En god man är en person som hjälper en medmänniska, främst i ekonomiska frågor men också när det gäller intressebevakning gentemot myndigheter, vårdgivare, hyresvärd med flera. Uppdraget som god man variera beroende på den situation som den sökande personen befinner sig i. I många fall kan det handla om att betala räkningar exempelvis.

Att man får hjälp av en god man betyder inte att man mister sin rättshandlingsförmåga. Det vill säga, man fortsätter alltså att bestämma över sina personliga angelägenheter och tillgångar. Den gode mannen bestämmer ingenting åt dig utan är endast ett stöd i olika situationer och beslut. En god man får alltså inte gå emot huvudmannens vilja och man kan när som helst avsluta kontakten med sin gode man om man inte längre är i behov av stödet.

Ansökan om god man skall göras till kommunens överförmyndare. Överförmyndarnämnden har i uppdrag att hjälpa till med att välja och föreslå lämplig person som god man åt de som behöver detta.

Överförmyndarförvaltningen kan man kontakta på flera olika sätt. Man kan antingen skicka e-post: overformyndarforvaltningen@malmo.se

Eller så kan man ringa till dem på telefonnummer 040 - 34 10 00 (via Malmö stads växel) på telefontid måndag 15-16, tisdag-fredag 8.30–9.30.

Man kan även gå in på länken nedanför och läsa mer om dem och deras arbete:

https://www.malmo.se/Kommun--politik/Om-oss/Forvaltningar--bolag/Overform...

Hoppas att vi har besvarat din fråga. Om du har ytterligare funderingar eller helt andra frågor så är du mer än välkommen att besöka oss igen.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter