Bostadsrätt+Försörjningsstöd+Sjukskrivning?

Hej jag undrar hur det här kan lösa sig för mig. Det är så att jag fått ett sjukskrivningsintyg från läkaren, problemet är att jag inte jobbar, jag har pluggat framtill nu. P.g.a. depression har situationen till slut blivit ohållbar och CSN drogs in. Som jag förstår det kan jag inte få några pengar av försäkringskassan och kanske inte ens av socialen då jag köpte en lägenhet för ett par år sedan.
Jag äger ju personligen inte en krona i lägenheten det gör ju banken och mina föräldrar som lånat mig handpenningen. Om jag skulle sälja lägenheten skulle jag troligen gå med förlust och vara skyldig banken en massa pengar utan att ha någon säkerhet. Levnadskostnaden i min nuvarande situation är låg.

Hur fungerar sånt här, snälla hjälp...?
Mvh Sara

Sara

Kommentarer

Hej

När man blir sjuk kan det vara mycket man måste tänka på och ta tag i. Ofta är det tyvärr så att man just vid dessa tillfällen saknar kraften för att göra det. Genom att fråga har du tagit ett steg för att få mer information vilket många gånger kan göra att man kan känna sig lugnare.

Av det du skriver verkar det som om du redan har undersökt möjligheten till ersättning från Försäkringskassan. Om du inte har haft kontakt med Försäkringskassan så bör du kontakta dem för att förhöra dig om du har rätt till någon form av ersättning därifrån. Om du exempelvis har jobbat innan du började plugga så kan det finnas en möjlighet att du har en så kallad sjukpenninggrundad inkomst. För att kontakta Försäkringskassan gå in på länken nedan:

https://www.forsakringskassan.se/kontakt

I vissa fall kan man också få behålla sitt studiemedel från CSN då man blir sjuk. För mer information kring detta följ länken:

https://www.csn.se/hogskola/sjuk/nar-du-blir-sjuk

Om det visar sig att du inte är berättigad till varken sjukpenning eller studiemedel från CSN i den situation du nu befinner dig i så är bostadsrätten inte ett automatiskt hinder för att söka försörjningsstöd. Precis som du skriver så är det generellt så att en bostadsrätt räknas som en så kallad realiserbar tillgång som kan säljas. Dock görs det alltid en individuell bedömning vid varje ansökan om ekonomiskt bistånd.

Om det skulle vara så att man bedömer att din bostadsrätt räknas som en realiserbar tillgång så brukar ett rådrum meddelas. Detta innebär att man får en viss tid på sig att dels sälja lägenheten och dels hitta ett annat boendealternativ.

Vi rekommenderar att du ringer till de som arbetar med ekonomiskt bistånd i din stadsdel för att förklara din situation och för att göra en ansökan om ekonomiskt bistånd. För att komma i kontakt med aktuella personer, ring något av nedanstående nummer:

Centrum Tel: 040 34 58 70
Husie Tel: 040 34 62 00
Fosie Tel: 040 34 57 00
Hyllie Tel: 040 34 57 76
Limhamn - Bunkeflo Tel: 040 34 63 35
Kirseberg Tel: 040 34 60 66
Oxie Tel: 040 34 38 48
Rosengård Tel: 040 34 56 71
Södra innerstaden Tel: 040 34 54 94
Västra innerstaden Tel: 040 34 49 00

När en ansökan kommer in till socialtjänsten öppnas det upp en utredning som alltid leder fram till ett beslut. Beslutet grundar sig bland annat på den uträkning man har gjort av den sökandes inkomster, tillgångar och utgifter.

Det är först när den individuella ansökan inkommer till socialtjänsten som man kan göra en utredning och fatta ett beslut.

Skulle man få avslag på sin ansökan så har man alltid rätt att överklaga beslutet. Ens socialsekreterare skall på begäran hjälpa dig att sammanställa denna om du inte själv vet hur du skall gå tillväga.

Hoppas att du har fått klarhet i dina frågor. Om det är något mer du undrar över så är du mer än välkommen tillbaka!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter