Socialbidrag

Hej,

Jag har frågor ang. socialbidrag. Om en familj består av föräldrar och två barn, de är 7 och 11 år gamla, bor i en trea, båda föräldrar är arbetslösa. Hur mycket får de ungefär socialbidrag i en månad?

Gäst

Kommentarer

Hej

Vid varje ansökan om ekonomiskt bistånd görs en individuell bedömning. Detta betyder att vi inte har möjlighet att ge ett exakt svar på denna fråga.

När man ansöker om ekonomiskt bistånd från socialtjänsten är det flera saker som tas i beaktning. Det beslut man kommer fram till grundar sig bland annat på den uträkning man har gjort av de sökandes inkomster, tillgångar och utgifter.

På Socialstyrelsens hemsida kan man göra en provberäkning på om ens ekonomi ligger över eller under riksnormen för försörjningsstöd:

https://www.socialstyrelsen.se/ekonomisktbistand/forsorjningsstod/provber...

Då en ansökan inkommer om försörjningsstöd tittar man också på vad de sökande har gjort tidigare månader för att planera för sin framtida försörjning. Därutöver gäller att man står till arbetsmarknadens förfogande alternativt har ett sjukintyg från läkare bland annat. Man ska även ha ansökt om alla andra ersättningar man skulle kunna ha rätt till, som exempelvis bostadsbidrag. Då dessa faktorer skiljer sig från person till person så görs alltid en individuell bedömning utifrån de förutsättningar som råder. För att läsa mer om riksnormen samt godtagbara boendekostnader för hushåll med två barn gå in på länken nedan:

https://www.malmo.se/Medborgare/Social---familjefragor/Nar-pengarna-inte-...

Vi rekommenderar dig att ringa och prata med de som arbetar med ekonomiskt bistånd i din stadsdel. Man kan alltid pröva sin rätt till bistånd. För att komma i kontakt med aktuella personer ring något av nedanstående nummer:

Centrum Tel: 040 34 58 70
Husie Tel: 040 34 62 00
Fosie Tel: 040 34 57 00
Hyllie Tel: 040 34 57 76
Limhamn - Bunkeflo Tel: 040 34 63 35
Kirseberg Tel: 040 34 60 66
Oxie Tel: 040 34 38 48
Rosengård Tel: 040 34 56 71
Södra innerstaden Tel: 040 34 54 94
Västra innerstaden Tel: 040 34 49 00

När en ansökan kommer in till socialtjänsten öppnas det upp en utredning som alltid leder fram till ett beslut.

Det är först när den individuella ansökan inkommer till socialtjänsten som man kan göra en utredning och fatta ett beslut.

Skulle man få avslag på sin ansökan så har man alltid rätt att överklaga beslutet. Ens socialsekreterare skall på begäran hjälpa en att sammanställa denna om man inte själv vet hur man skall gå tillväga.

Hoppas att du har fått svar på din fråga. Återkom gärna om du undrar något mer.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter