18 År, Arbetslös Och Inkomstlös

Jag har en son som ska fylla 19 han har slutat gymnasiet bor hemma har skrivit in sig på arbetsförmedlingen. Har inget jobb och heller ingen inkomst. Han ska tillbaka till AF i slutet av juni då får han reda på om han har rätt till något slags arbetslöshets bidrag, om han blir beviljad så tar det ytterliggare 3 mån till en utbetalning. Min fråga är har han rätt till ekonomiskt bistånd sålänge???

Miss B

Kommentarer

Hej

Det är jättebra att din son har skrivit in sig på arbetsförmedlingen. Han kan precis som du skriver ha rätt till någon form av ersättning antingen från a-kassan om han har arbetat tidigare eller från Försäkringskassan. För att läsa mer om aktivitetsstöd och utvecklingsersättning så kan du gå in på länken nedan:

https://www.forsakringskassan.se/privatpers/arbetssokande/arbetsmarknadsp...

Vid varje ansökan om ekonomiskt bistånd görs en individuell bedömning och vi kan därför inte svara på om din son kommer att få ekonomiskt bistånd eller inte men man har alltid rätt att ansöka om försörjningsstöd. Det finns möjlighet att bli beviljad tillfälligt ekonomiskt bistånd mot återbetalning i väntan på inkomst från annan instans.

Då en ansökan inkommer om försörjningsstöd tittar man förutom på om personen i fråga har inkomster eller tillgångar också på vad de sökande har gjort tidigare månader för att planera för sin framtida försörjning. Därutöver gäller att man står till arbetsmarknadens förfogande alternativt har ett sjukintyg från läkare. Man ska även ha ansökt om alla andra ersättningar man skulle kunna ha rätt till, som exempelvis bostadsbidrag. Då dessa faktorer skiljer sig från person till person så görs alltid en individuell bedömning utifrån de förutsättningar som råder.

Din son kan ringa och prata med de som arbetar med ekonomiskt bistånd i er stadsdel. För att komma i kontakt med aktuella personer så ringer man något av nedanstående nummer:

Centrum Tel: 040 34 58 70
Husie Tel: 040 34 62 00
Fosie Tel: 040 34 57 00
Hyllie Tel: 040 34 57 76
Limhamn - Bunkeflo Tel: 040 34 63 35
Kirseberg Tel: 040 34 60 66
Oxie Tel: 040 34 38 48
Rosengård Tel: 040 34 56 71
Södra innerstaden Tel: 040 34 54 94
Västra innerstaden Tel: 040 34 49 00

När en ansökan kommer in till socialtjänsten öppnas det upp en utredning som alltid leder fram till ett beslut.

Skulle man få avslag på sin ansökan så har man alltid rätt att överklaga beslutet. Ens socialsekreterare skall på begäran hjälpa en att sammanställa denna om man inte själv vet hur man skall gå tillväga.

Hoppas att du har fått svar på din fråga och du är välkommen att återkomma om du har fler.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter