Bostadsbidrag?

Hej
Jag har varit arbetslös sedan 1jan.-11. Ersättningen från a-kassan är låg. Har letat efter information om bidrag till hyra (bostadsbidrag). Jag är 60 år, ensamstående och inga hemmavarande barn. Står till arbetsmarknadens förfogande.
Finns möjlighet till bostadsstöd inte kvar ?

Heppe

Kommentarer

Hej

Det är kämpigt att leva på knappa medel och det är jättebra att du förhör dig om vilka ersättningar du skulle kunna vara berättigad till.

Bostadsbidrag eller bostadstillägg är ersättningar man ansöker om från Försäkringskassan. Dessvärre tillhör du inte målgruppen för varken bostadsbidrag eller bostadstillägg.

Bostadsbidrag kan man vara berättigad till om man är fyllda 18 år men inte 29 alternativt har barn under 18 år som fortfarande bor hemma. Bostadstillägg kan man vara berättigad till om man är pensionär alternativt har sjuk- eller aktivitetsersättning. Om du är intresserad av att läsa mer om dessa ersättningar kan du gå in på Försäkringskassans hemsida:

https://www.forsakringskassan.se/privatpers/foralder/hjalp_hyran

Om det är så att den inkomst du har idag inte räcker för att täcka de utgifter som finns så kan du pröva din rätt till försörjningsstöd från socialtjänsten. Vid varje ansökan om ekonomiskt bistånd görs en individuell bedömning.

När man ansöker om ekonomiskt bistånd från socialtjänsten är det flera saker som tas i beaktning. Det beslut man kommer fram till grundar sig bland annat på den uträkning man har gjort av de sökandes inkomster, tillgångar och utgifter.

På Socialstyrelsens hemsida kan man göra en provberäkning på om ens ekonomi ligger över eller under riksnormen för försörjningsstöd:

https://www.socialstyrelsen.se/ekonomisktbistand/forsorjningsstod/provber...

Då en ansökan inkommer om försörjningsstöd tittar man också på vad den sökande har gjort tidigare månader för att planera för sin framtida försörjning. Därutöver gäller att man står till arbetsmarknadens förfogande alternativt har ett sjukintyg från läkare bland annat. Man ska även ha ansökt om alla andra ersättningar man skulle kunna ha rätt till. Då dessa faktorer skiljer sig från person till person så görs alltid en individuell bedömning utifrån de förutsättningar som råder. För att läsa mer om riksnormen samt godtagbara boendekostnader se länken nedan:

https://www.malmo.se/Medborgare/Social---familjefragor/Nar-pengarna-inte-...

Vi rekommenderar dig att ringa och prata med de som arbetar med ekonomiskt bistånd i din stadsdel. För att komma i kontakt med aktuella personer ring något av nedanstående nummer:

Centrum Tel: 040 34 58 70
Husie Tel: 040 34 62 00
Fosie Tel: 040 34 57 00
Hyllie Tel: 040 34 57 76
Limhamn - Bunkeflo Tel: 040 34 63 35
Kirseberg Tel: 040 34 60 66
Oxie Tel: 040 34 38 48
Rosengård Tel: 040 34 56 71
Södra innerstaden Tel: 040 34 54 94
Västra innerstaden Tel: 040 34 49 00

När en ansökan kommer in till socialtjänsten öppnas det upp en utredning som alltid leder fram till ett beslut.

Det är först när den individuella ansökan inkommer till socialtjänsten som man kan göra en utredning och fatta ett beslut.

Skulle man få avslag på sin ansökan så har man alltid rätt att överklaga beslutet. Ens socialsekreterare skall på begäran hjälpa en att sammanställa denna om man inte själv vet hur man skall gå tillväga.

Hoppas att du har fått svar på din fråga. Du är mer än välkommen tillbaka om du skulle ha ytterligare frågor eller tankar.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter