Försörjningsplikt För Make Och Försörjningsstöd?

Hej. Jag undrar hur det fungerar om den som tagit hit sin utländske make inte har råd att försörja honom. Normalt ska hon väl försörja honom själv tills han etablerat sig på arbetsmarknaden men hur fungerar det när hennes inkomst i längden inte räcker till det (inkomster under socialbidragsnivå, hon har inget socialbidrag alltså). Har hon rätt till något bidrag? Har han? Hon är gravid. Det är vuxna människor, inte någon som bor hemma hos föräldrarna. Spelar det någon roll om han kommer från ett EU-land?

Åsa

Kommentarer

Hej

Precis som du skriver så är man som gifta försörjningsskyldiga gentemot varandra.

Eftersom att mannen kommer från ett EU-land så gäller reglerna för uppehållsrätt för EU-medborgare. Personer som har uppehållstillstånd och EU/EES-medborgare som är arbetstagare eller aktivt söker arbete har samma rättigheter som svenska medborgare när det gäller ekonomiskt bistånd. Ekonomiskt icke-aktiva, till exempel studerande och pensionärer, har uppehållsrätt om de har en heltäckande sjukförsäkring och medel för sin och sina familjemedlemmars försörjning. Läs mer om detta på:

https://www.socialstyrelsen.se/ekonomisktbistand/utlandskamedborgare

Om det är så att de gemensamma inkomsterna inte räcker för att täcka de utgifter som finns och att såväl kvinnan som mannen har gjort allt de kan för att bli självförsörjande så kan de pröva sin rätt till försörjningsstöd. Detta förutsatt att mannen har uppehållsrätt och att kvinnan, vid tillfället då uppehållsrätten registrerades, inte har undertecknat några handlingar om att hon ska försörja sin man.

Att man har gjort allt man kan för att bli självförsörjande betyder exempelvis att man ska stå till arbetsmarknadens förfogande alternativt att man har sjukintyg från läkare. Vidare innebär det att man ska ha sökt alla andra ersättningar man skulle kunna vara berättigad, som exempelvis bostadsbidrag. Då en ansökan inkommer om försörjningsstöd tittar man också på vad de sökande har gjort tidigare månader för att planera för sin framtida försörjning. Då dessa faktorer skiljer sig från person till person så görs alltid en individuell bedömning utifrån de förutsättningar som råder. För att läsa mer om riksnormen samt godtagbara boendekostnader se länken:

https://www.malmo.se/Medborgare/Social---familjefragor/Nar-pengarna-inte-...

När man ansöker om ekonomiskt bistånd från socialtjänsten är det flera saker som tas i beaktning. Det beslut man kommer fram till grundar sig bland annat på den uträkning man har gjort av de sökandes inkomster, tillgångar och utgifter.

På Socialstyrelsens hemsida kan man göra en provberäkning på om ens ekonomi ligger över eller under riksnormen för försörjningsstöd:

https://www.socialsty...d/provberakning

Man kan alltid pröva sin rätt till bistånd. För att komma i kontakt med aktuella personer ringer man något av nedanstående nummer:

Centrum Tel: 040 34 58 70
Husie Tel: 040 34 62 00
Fosie Tel: 040 34 57 00
Hyllie Tel: 040 34 57 76
Limhamn - Bunkeflo Tel: 040 34 63 35
Kirseberg Tel: 040 34 60 66
Oxie Tel: 040 34 38 48
Rosengård Tel: 040 34 56 71
Södra innerstaden Tel: 040 34 54 94
Västra innerstaden Tel: 040 34 49 00

När en ansökan kommer in till socialtjänsten öppnas det upp en utredning som alltid leder fram till ett beslut.

Det är först när den individuella ansökan inkommer till socialtjänsten som man kan göra en utredning och fatta ett beslut.

Skulle man få avslag på sin ansökan så har man alltid rätt att överklaga beslutet. Ens socialsekreterare skall på begäran hjälpa en att sammanställa denna om man inte själv vet hur man skall gå tillväga.

Hoppas att du har fått svar på din fråga. Om vi behöver förtydliga oss eller om du har andra frågor eller funderingar så hör gärna av dig igen!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter