Vem Ska Hjälpa Mig

Hej,
jag är ensamstånde kvinna .Jag får social bidrog .jag kommer ett flytta i malmö, västra kattarp.
jag vill veta villken kommun ,ska jag ansöka om jag bor i västra kattarp?
hur mycket bostad bidrog för en ensamstånde kvinna i malmö?
finns det någon problem om jag hyra en lägenhet med en innebonde kontract?

jag blir tacksam om ni svara mina frågor.
mvh

sara

Kommentarer

Hej

När du flyttar från en kommun till en annan så är den gamla kommunen skyldig att bevilja hyra i den nya kommunen under en månad förutsatt att det rör sig om ett stadigvarande boende, som exempelvis kontrakt på minst 6 månader.

Om du ska ansöka om försörjningsstöd i Malmö och bor i Västra Kattarp så är det Rosengårds stadsdelsförvaltning du ska vända dig till. För att få reda på hur du ska gå tillväga kontakta dem på telefonnummer 040 34 56 71.

Innan man ansöker om försörjningsstöd ska man ha gjort allt man kan för att bli självförsörjande, vilket exempelvis betyder att man ska stå till arbetsmarknadens förfogande alternativt att man har sjuktintyg från läkare. Vidare innebär det att man ska ha sökt alla andra ersättningar man skulle kunna vara berättigad, som exempelvis bostadsbidrag.

Bostadsbidrag kan man söka om man är över 18 men under 29 år alternativt är en barnfamilj med låga inkomster. Är man pensionär, har sjukersättning eller aktivitetsersättning kan man ansöka om bostadstillägg. Dessa ersättningar görs via Försäkringskassan. Hur mycket man kan få beror på bostadskostnad, bostadsyta samt årsinkomst. Att bo inneboende utesluter inte att man kan söka bostadsbidrag. För att läsa mer om bostadsbidrag gå in på nedanstående länk:

https://www.forsakringskassan.se/privatpers/foralder/hjalp_hyran

Då en ansökan inkommer om försörjningsstöd tittar man på vad den sökande har gjort tidigare månader för att planera för sin framtida försörjning. Då dessa faktorer skiljer sig från person till person så görs alltid en individuell bedömning utifrån de förutsättningar som råder. För att läsa mer om riksnormen samt godtagbara boendekostnader se länken:

https://www.malmo.se/Medborgare/Social---familjefragor/Nar-pengarna-inte-...

När man ansöker om ekonomiskt bistånd från socialtjänsten är det flera saker som tas i beaktning. Det beslut man kommer fram till grundar sig bland annat på den uträkning man har gjort av de sökandes inkomster, tillgångar och utgifter.

På Socialstyrelsens hemsida kan man göra en provberäkning på om ens ekonomi ligger över eller under riksnormen för försörjningsstöd:

https://www.socialstyrelsen.se/ekonomisktbistand/forsorjningsstod/provber...

När en ansökan kommer in till socialtjänsten öppnas det upp en utredning som alltid leder fram till ett beslut.

Det är först när den individuella ansökan inkommer till socialtjänsten som man kan göra en utredning och fatta ett beslut.

Skulle man få avslag på sin ansökan så har man alltid rätt att överklaga beslutet. Ens socialsekreterare skall på begäran hjälpa en att sammanställa denna om man inte själv vet hur man skall gå tillväga.

Hoppas att du har fått svar på dina frågor. Välkommen tillbaka om du har ytterligare frågor eller funderingar!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter