Jobbsök

Hej,
Jag måste söka jobb i en timme om dagen på förmidagen detta kontrolleras av soc sekreteraren. Nu vill jag läsa en kurs på högskolan men kan inte få csn stöd pga av att det fattas några poäng. Hur ska jag göra? Kursen går på eftermidagen så jag kan söka jobb och vara på min kurs ändå. Men jag måste ju söka soc bidrag till hyran.
Undrande

karin

Kommentarer

Hej

Då man ansöker om försörjningsstöd från socialtjänsten krävs bland annat att man ska göra allt man kan för att försörja sig själv. Detta innebär bland annat att man till fullo ska stå till arbetsmarknadens förfogande om det inte är så att man har ett sjukintyg från läkare.

Att studera samtidigt som man uppbär försörjningsstöd är inte att likställa med att söka jobb på heltid. Försörjningsstöd utgår generellt inte vid studier enligt socialstyrelsens rekommendationer.

För vidare diskussion hänvisar vi dig till din socialsekreterare då det alltid görs en individuell bedömning vid en ansökan. Att godkänna högskolestudier för någon som man bedömer redan står till arbetsmarknadens förfogande är dock mycket ovanligt.

Återkom gärna till oss om du har andra frågor eller vidare funderingar kring ovanstående.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter