Vad Jag Köper För Riksnormen

Hej,

om jag får en förfrågan om vad specifika saker är som jag köppt och använt pengar till utifrån kontoutdraget som underlag. Behöver jag ens besvara denna fråga? Spelar det någon roll om jag köpt en middag på restaurang för 2700kr en dag och sedan levt på nudlar de resterande 29 dagarna? Behöver jag ens besvara dessa frågor? Finns det någon gång grund för avslag på nästa ansökan om jag vägrar?

Är inte ute efter rent moraliska synpunkter. Ovanstående exempel är påhittat. Men vi leker med tanken att det är sant. Låt oss säga att personen är ekonomiskt korkad, men lever trots allt och sköter allt annat. Hyra och övriga saker betalas.

nyfiken

Kommentarer

Hej!

Det är en bra fråga du ställer. Socialtjänstens mål är att människor ska kunna leva ett självständigt liv. De flesta av oss hamnar någon gång i vårt liv i en situation där vi kan behöva hjälp eller stöd och försörjningsstöd eller ekonomiskt bistånd är samhällets yttersta skyddsnät om och när detta händer.

Som en ett led i detta tankesätt så utgörs försörjningsstödet av det som kallas för riksnormen samt av övriga skäliga kostnader såsom exempelvis hyra och el. Riksnormen, där kostnader för bland annat livsmedel, kläder, hygien och förbrukningsvaror ingår, har man rätt att disponera som man själv vill.

Vi ser inte att det skulle finnas någon anledning till att du skulle riskera ett avslag ifall du inte vill uppge hur du valt att använda ditt försörjningsstöd. Om man ändå skulle få ett avslag på dessa grunder så kan man överklaga beslutet till Förvaltningsrätten för att få ärendet prövat i domstol.

Hoppas att du har fått svar på din fråga.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter