Fonder

Hej!
Får man behålla fondpengar som kommer till en?
T ex en fond man får just för att man är fattig?
Det rör sig om några tusenlappar till julen.

hmmm

Kommentarer

Hej!

Som vi uppfattar det så får du försörjningsstöd i nuläget. Försörjningsstöd är tänkt att vara samhällets yttersta skyddsnät när alla andra möjligheter är uttömda.

Socialtjänsten gör alltid en individuell bedömning av varje enskild ansökan som kommer in. Grundregeln är att man inte har rätt till ekonomiskt bistånd om man har pengar på banken eller några andra tillgängliga tillgångar. Som med alla regler så finns det dock undantag och när det gäller fondmedel som är avsedda för ett visst ändamål så tas de vanligtvis inte upp som inkomst. För att få veta vad som gäller i just din situation rekommenderar vi dig att kontakta din socialsekreterare.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter