Arbetslös, Pank Och Hyran Kommer

Hej! Jag är en kille på 20 år som bor i en lägenhet. De enda pengarna jag får är de cirka 130 kronorna per dag jag får från arbetsförmedlingen, detta räcker inte till. Hyra, internet, el och vatten kostar mig fem tusen i månaden bara det och så ska man ju äta också. Fick från början pengar av mina föräldrar men det försvinner eller blir kraftigt sänkt nu.

Finns det möjlighet att få hjälp eller är det bara att fortsätta söka jobb och hoppas? Känns rätt hopplöst nu.
Har en kompis som var i liknande situation förutom att han inte ens hade ett boende och han fick ingen hjälp eftersom att han hade en del sparpengar. Detta har dock inte jag.

/"Bob"

Bob

Kommentarer

Hej!

Eftersom du är över 18 år och inte längre studerar på gymnasienivå så är dina föräldrar juridiskt sett inte längre försörjningsskyldiga gentemot dig. Det är ändå juste av dem att hjälpa dig ekonomiskt när dina egna inkomster inte räcker till. Självklart är det tufft att söka arbete samtidigt som ens ekonomiska situation är osäker och stressen över att inte veta om man ska kunna betala räkningarna påverkar även motivationen att söka arbete. Det är bra att du hör av dig och tar reda på hur du kan ta tag i situationen och bidra till en bra grund att utgå ifrån när du söker arbete.

I nuläget får du det som kallas för utvecklingsersättning och det är Försäkringskassan som betalar ut ersättningen som uppgår till 136 kr per dag. Om du inte har bostadsbidrag i nuläget så skulle vi rekommendera dig att vända dig till Försäkringskassan och ansöka om detta, se länken nedan:

http://www.forsakringskassan.se/privatpers/foralder/hjalp_hyran/bostadsb...

Arbetssökandet kan många gånger kännas tufft och motigt men om man aktivt engagerar sig i sökandet så blir det samtidigt roligare och leder till större chans att lyckas. Var inte rädd för att be din handläggare på arbetsförmedlingen om hjälp i ditt jobbsökande.

Om dina samtliga inkomster inte räcker till för att täcka dina utgifter så kan du ansöka om försörjningsstöd. Som sökande ska man ha gjort allt för att kunna försörja sig själv. Eftersom du står till arbetsmarknadens förfogande så ska du kunna redovisa sökta arbeten. Du ska även ha sökt andra bidrag eller ersättningar som du kan vara berättigad till, exempelvis bostadsbidrag och arbetslöshetskassa, innan du ansöker om försörjningsstöd.

För att få ekonomisk bistånd krävs det att man ligger under den så kallade riksnormen som fastställs varje år av regeringen. Mer om denna kan du läsa nedan:

http://www.malmo.se/Medborgare/Social---familjefragor/Nar-pengarna-inte-...

Om man som arbetslös känner att man inte kan få pengarna att räcka till det mest nödvändiga kan man göra en provberäkning för att se om man ligger under eller över riksnormen:

http://www.socialstyrelsen.se/ekonomisktbistand/forsorjningsstod/provber...

För att få fullständig information om vad som krävs för att ha rätt till ekonomiskt bistånd och för att göra en förstagångsansökan så rekommenderar vi dig att ta kontakt med socialtjänsten i din stadsdel, se kontaktuppgifter nedan. Om du inte vet vilken stadsdel du tillhör så går det bra att ringa till Malmö stads växel på telefonnummer 040- 34 10 00.

Centrum Tel: 040 34 58 70
Husie Tel: 040 34 62 00
Fosie Tel: 040 34 57 16
Hyllie Tel: 040 34 57 76
Limhamn - Bunkeflo Tel: 040 34 63 35
Kirseberg Tel: 040 34 60 66
Oxie Tel: 040 34 38 48
Rosengård Tel: 040 34 56 71
Södra innerstaden Tel: 040 34 54 94
Västra innerstaden Tel: 040 34 49 00

När en ansökan kommer in till socialtjänsten öppnas det upp en utredning som alltid leder fram till ett beslut. Beslutet grundar sig bland annat på den uträkning man har gjort av den sökandes inkomster, tillgångar och utgifter.

Man kan alltid överklaga ett beslut som går en emot. Ens socialsekreterare skall på begäran hjälpa en med att sammanställa överklagan om man inte själva vet hur man ska gå tillväga.

Om du har fler frågor eller funderingar så är du välkommen att höra av dig igen. Lycka till!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter