Försörjningstöd

Hej, var i Malmö är det man går för att söka socialbidrag/försörjningstöd? Vilken adress?

Blobben

Kommentarer

Hej!

En förstagångsansökan gör man genom att ta kontakt med socialtjänsten i sin stadsdel. För att komma i kontakt med de som arbetar med försörjningsstöd så ringer man något av nedanstående nummer beroende på vilken stadsdel du tillhör. Om du inte vet vilken stadsdel du tillhör så kan du ringa till Malmö stads växel på telefonnummer 040 – 34 10 00 och be dem koppla dig rätt.

Centrum Tel: 040 34 58 70
Husie Tel: 040 34 62 00
Fosie Tel: 040 34 57 16
Hyllie Tel: 040 34 57 76
Limhamn - Bunkeflo Tel: 040 34 63 35
Kirseberg Tel: 040 34 60 66
Oxie Tel: 040 34 38 48
Rosengård Tel: 040 34 56 71
Södra innerstaden Tel: 040 34 54 94
Västra innerstaden Tel: 040 34 49 00

För att ha rätt till försörjningsstöd ska man ha gjort allt man kan för att försörja sig själv, bland annat ska man kunna redovisa sökta jobb alternativt redovisa varför man inte står till arbetsmarknadens förfogande, exempelvis genom sjukintyg från läkare. När en ansökan kommer in till socialtjänsten öppnas det upp en utredning som alltid leder fram till ett beslut. Beslutet grundar sig bland annat på den uträkning man har gjort av den sökandes inkomster, tillgångar och utgifter. Detta beslut går även att överklaga till Förvaltningsrätten.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter

Hej! Jag är en svensk medborgare som har försörjningsstöd.Min fru har fått uppehåll tillstånd för att bor och arbeta i sverige. Hon har kommit till Malmö i förra veckan. Jag får min pengar från försörjningsstöd men jag och min fru klara inte av med den pengarna.Kan min fru får försörjningsstöd?

Hej!

Oavsett om din fru är EU-medborgare eller ej så bör hon skriva in sig på arbetsförmedlingen. Här kan hon få en handlingsplan upprättad där svenskundervisning kan ingå.

Om man är en icke EU-medborgare som har fått uppehållstillstånd så kan man undersöka möjligheterna till etableringsersättning via arbetsförmedlingen. Etableringsersättning utbetalas via försäkringskassan efter upprättat etableringsplan med arbetsförmedlingen. Läs mer om etableringsersättning via länken nedan:

https://www.forsakringskassan.se/nav/6042c601a2a0c492cf82b5cd98b2da33

Om man är EU-medborgare och flyttar till Sverige så har man inte möjlighet till etableringsersättning. Din fru hänvisas då, precis som vi skrev ovan, till inskrivning på arbetsförmedlingen för att göra upp en handlingsplan där SFI-studier ingår om det finns behov av detta. Därefter hänvisas hon att söka arbete.

Som gifta är man försörjningsskyldiga gentemot varandra och eftersom du i nuläget får försörjningsstöd så ska ni lämna in en gemensam ansökan om försörjningsstöd till socialtjänsten. För att pröva sin rätt till försörjningsstöd så krävs att man har gjort allt man kan för att försörja sig själv, bland annat att man står till arbetsmarknadens förfogande. Vidare krävs att man sökt alla andra ersättningar man skulle kunna vara berättigad till som exempelvis bostadsbidrag från Försäkringskassan. Se länken nedan:

https://www.forsakringskassan.se/press/statistik_och_analys/barn_och_fami...

För att få fullständig information om vad som krävs för att ha rätt till ekonomiskt bistånd så rekommenderar vi er att ta kontakt med din handläggare.

Hoppas att du har fått svar på din fråga. Återkom gärna om du undrar något mer!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter