Ogiltlig Frånvaro

Hej!
Enligt SoL 4:5 beskrivs det bland annat att om den enskilde utan godtagbart skäl uteblir från sin praktik eller kompetenshöjande verksamhet kan denne vägras fortsatt försörjningsstöd eller få avdrag. Hur vet man vad som är godtagbar frånvaro och vart står det?

Lillen

Kommentarer

Hej!

I samband med att man beviljas försörjningsstöd så upprättar man tillsammans med sin handläggare generellt en handlingsplan där det framgår vad man ska göra för att ha fortsatt rätt till försörjningsstöd. Denna handlingsplan innehåller aktiviteter som på olika sätt ska bidra till att du blir självförsörjande på sikt. Om man inte följer handlingsplanen så behöver man ha ett giltigt skäl till detta. Det kan handla om att man är sjuk och inte kan delta i den aktivitet som man tillsammans med sin handläggare kommit överens om. Då kan man behöva uppvisa läkarintyg eller liknande som kan styrka anledningen till din frånvaro. Det kan också vara så att du har en arbetsintervju och då är det viktigt att du på förhand har informerat din socialsekreterare om detta.

Vad som menas med giltig frånvaro skiljer sig från fall till fall och vi skulle rekommendera dig att prata med din handläggare för att få klarhet i vad som gäller för just dig.

Hoppas att vi besvarat din fråga och du är välkommen åter om du undrar över något mer!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter