Ungdommar

hej
jag har en dotter 20 år . har hon rätt att få ekonomiskt stöd.

mum

Kommentarer

Hej!

Om din dotter inte längre studerar på gymnasienivå så är du som förälder inte längre försörjningsskyldig för henne. Föräldrar är försörjningsskyldiga för sina barn tills de fyller 18 år om de inte längre studerar på gymnasienivå och upp till 21 års ålder som ungdomen fortfarande går på gymnasiet.

För att ansöka om försörjningsstöd så vänder man sig till socialtjänsten i sin stadsdel. För att ha rätt till ekonomiskt bistånd så krävs det att man gjort allt man kan för att försörja sig själv och att man är inskriven på arbetsförmedlingen om man står till arbetsmarknadens förfogande. Man ska även ha ansökt om alla andra ersättningar och bidrag som man kan ha rätt till, exempelvis bostadsbidrag från Försäkringskassan. För att få fullständig information om vad som krävs för att ha rätt till ekonomiskt bistånd och för att göra en förstagångsansökan så rekommenderar vi din dotter att ta kontakt med socialtjänsten i sin stadsdel, se kontaktuppgifter nedan. Om hon inte vet vilken stadsdel hon tillhör så går det bra att ringa till Malmö stads växel på telefonnummer 040- 34 10 00.

Centrum Tel: 040 34 58 70
Husie Tel: 040 34 62 00
Fosie Tel: 040 34 57 00
Hyllie Tel: 040 34 57 76
Limhamn - Bunkeflo Tel: 040 34 63 35
Kirseberg Tel: 040 34 60 66
Oxie Tel: 040 34 38 48
Rosengård Tel: 040 34 56 71
Södra innerstaden Tel: 040 34 54 94
Västra innerstaden Tel: 040 34 49 00

När en ansökan kommer in till socialtjänsten öppnas det upp en utredning som alltid leder fram till ett beslut. Beslutet grundar sig bland annat på den uträkning man har gjort av den sökandes inkomster, tillgångar och utgifter.

Man kan alltid överklaga ett beslut som går en emot. Ens socialsekreterare skall på begäran hjälpa en med att sammanställa överklagan om man inte själv vet hur man ska gå tillväga.

Hoppas att vi besvarat din fråga. Du är välkommen tillbaka om du undrar över något mer!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter