Försäkring (Ersättning) & Försörjningsstöd?

en vän kanske får invaliditetsersättning från sitt försäkringsbolag pga NPF diagnos ( en klumpsumma) Denna försäkring tecknades långt innan h n fyllde 18 försäkringen betalas ut när h n fyllt 18år. h n lever på försörjningsstöd enl LSS tar socialen de pengarna eller får h n behålla dem trots försörjningsstöd? H n går i skolan

majsan

Kommentarer

Hej!

Som vi uppfattat det så ingår din vän i familjens hushåll och ansöker alltså inte om försörjningsstöd på egen hand. Eftersom socialtjänsten alltid gör en individuell bedömning av varje enskild ansökan som kommer in så kan vi inte lämna något entydigt svar om vad som gäller avseende försäkringspengarna. Om det är så att man medräknar din väns försäkringspengar som en inkomst så kommer det i så fall bara påverka hans eller hennes del av försörjningsstödet. Din vän kommer alltså inte förväntas försörja resten av familjen.

Grundregeln är alltid att man inte har rätt till ekonomiskt bistånd om man har tillräckligt med pengar på banken eller några andra tillgängliga tillgångar som innebär att man kan försörja sig själv. Det finns dock vissa undantag och när det gäller pengar som är avsedda för ett visst ändamål så tas de som regel inte upp som inkomst. Det är viktigt att komma ihåg att redovisa alla inkomster och tillgångar som finns för att socialtjänsten ska kunna göra en bedömning och fatta ett korrekt beslut. Vi skulle vilja uppmana personen eller personens föräldrar att prata med handläggaren för att få klarhet vad som gäller i just detta fall.

Om du undrar över något mer så är du mer än välkommen åter.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter