Jobb-Sjukskrivning

Hej
Undrar hur man gör i min sits....
Har varit sjukskriven en månad för psykisk ohälsa , har nu fått besked från försäkringskassan att det inte godkänner min sjukpenning. Får ingen lön från jobb... Hur ska man kunna försörja sig denna månad?
Kan man få socialbidrag för en månad? Måste ju kunna betala hyran :(

uppgiven

Kommentarer

Hej!

Vi förstår att du befinner dig i en jobbig situation då du trots sjukdom inte har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan. Du gör alldeles rätt i att ta reda på hur du kan lösa din situation.

Tanken med försörjningsstöd är just att vara ett kortsiktigt stöd när alla andra möjligheter är uttömda och svaret på din fråga om man kan få försörjningsstöd för en månad är alltså ja. En förstagångsansökan gör man genom att ta kontakt med socialtjänsten i sin stadsdel. För att komma i kontakt med de som arbetar med försörjningsstöd så ringer man något av nedanstående nummer beroende på vilken stadsdel du tillhör. Om du inte vet vilken stadsdel du tillhör så kan du ringa till Malmö stads växel på telefonnummer 040 – 34 10 00 och be dem koppla dig rätt.

Centrum Tel: 040 34 58 70
Husie Tel: 040 34 62 00
Fosie Tel: 040 34 57 16
Hyllie Tel: 040 34 57 76
Limhamn - Bunkeflo Tel: 040 34 63 35
Kirseberg Tel: 040 34 60 66
Oxie Tel: 040 34 38 48
Rosengård Tel: 040 34 56 71
Södra innerstaden Tel: 040 34 54 94
Västra innerstaden Tel: 040 34 49 00

För att ha rätt till försörjningsstöd ska man ha gjort allt man kan för att försörja sig själv. Bland annat ska man kunna redovisa sökta jobb alternativt redovisa varför man inte står till arbetsmarknadens förfogande, exempelvis genom sjukintyg från läkare. När en ansökan kommer in till socialtjänsten öppnas det upp en utredning som alltid leder fram till ett beslut. Beslutet grundar sig bland annat på den uträkning man har gjort av den sökandes inkomster, tillgångar och utgifter. Detta beslut går även att överklaga till Förvaltningsrätten.

Om du vet med dig att du inte kommer kunna betala din hyra i tid så skulle vi rekommendera dig att prata med din hyresvärd och förklara hur det ligger till. Inte sällan kan man gemensamt hitta en lösning på problemet.

Du kan också kontakta Hyresgästföreningen för att få råd och stöd i din situation.

https://www.hyresgastforeningen.se/Sidor/default.aspx

Hoppas att vi besvarat din fråga och du är välkommen åter om du undrar över något mer.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter