Uppehållstillstånd+Försörjningsstöd (Eu Medborgare)

Hej, jag undrar om man har rättighet om man kommer från inom EU och bor i Sverige, är medlem i AF och har uppehållstillstånd med anledning familjeanknytning (sambo) till mig.

Vi har fått Försörjningsstöd, men nu läser vi "spökhistorier" på internet som säger att man kan behöva betala tillbaka allting och till och med utvisas ifrån Sverige, jag antar att detta inte är sant, men jag frågar utifall att.

Och är man återbetalningsskyldig på något sätt (självklart om uppgifterna inte är sanna är vi det) men jag menar om de kan säga efter låt oss säga 3 månader att "Ni har fått pengar ifrån oss och nu vill vi ha tillbaka dem, den totala summan blir 24.000 kr".

Tack för svar, efterfrågor kan komma, så ni får ursäkta oss!

P.S Vi är några som oroar oss mycket, så ni får ursäkta oss.

Någon som undrar

Kommentarer

Hej!

Om vi har förstått rätt så har du har du uppehållstillstånd här och din sambo kommer från ett EU land. Ni har fått försörjningsstöd och är nu bekymrade för om ni kan komma att bli återbetalningsskyldiga.

För att du ska få ett korrekt och utförligt svar så bör du vända dig till den socialbyrå som ni ansökt hos. Om Ni lämnat korrekta uppgifter så bör det inte bli några problem. Mer om försörjningsstöd/socialbidrag kan du läsa på:

http://www.malmo.se/Medborgare/Social---familjefragor/Nar-pengarna-inte-...

Vänligen

Soctanterna

Soctanter

Tack för svar. Grejen är att det är inte upp till socialtjänsten som bestämmer i detta fall, utan det är Migrationsverket. Jag citerar nedanför varför jag är oroad, detta är taget ifrån följande källa : <a href="http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20050716.htm">notisum</a><br><br><br>&... <a name="K8P2S3"></a><a href="http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20050716.htm#K8P2S1N1" title="1. om det kan antas att han eller hon kommer att sakna tillräckliga medel för vistelsen i Sverige..Första stycket 1
gäller inte för en EES-medborgare och hans eller hennes
familjemedlemmar. Avvisning får dock ske, av andra än arbetstagare,
egenföretagare, arbetssökande samt dennes familjemedlemmar, om någon av
dem efter inresan i Sverige visar sig utgöra en belastning för
biståndsystemet enligt socialtjänstlagen". Man kan tolka det här på fler än ett sätt, men som jag tolkar det så är det att så länge man söker jobb, är inskriven i AF eller har jobb/eget företag så kan man inte utvisas, jag undrar om jag tolkar det rätt, eller om det är någonting som jag förstått fel. För att förkorta lite vad vi har, och hur vår situation ser ut, så är det följande. Min sambo har registrerat Uppehållstillstånd med anledning sambo till mig vi är båda inskrivna i AF och söker jobb aktivt. vi har fått försörjningsstöd, men vet inte om vi skulle fått det, pga ovanstående lag. Jag hoppas att ni kan hjälpa oss med denna situation.

Hej igen!

Bra att du kollar upp själv och är aktiv. Då detta rör sig om frågor utanför socialtjänstlagen blir det svårt för oss att ge dig ett korrekt svar. Det är bättre du vänder dig till Migrationsverket istället för att få ett bättre svar. Du kan kontakta dem via email anonymt och ställa de frågor du är orolig över. Du når dem på nedanstående länk:

http://www.migration.../info/2580.html

Hoppas det löser sig för er till det bästa!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter