Rätt Till Bidrag?

Hej,

Jag har nyligen pluggat utomlands på universitetsnivår och har lite skulder. Därför valde jag att ta lån från csn och fick då 30000kr i en klumpsumma i Mars 2012. Det mesta gick åt till att betala av dessa skulder samt andra skulder som jag har lyckats dra på mig den tiden jag var utomlands(hyra, biljett, mm).

Min fråga är: Kommer jag att beviljas ekonomiskt bistånd under sommaren 2012 om jag ansöker nu?
När ska man ansöka senast?

Jag är aktiv arbetssökande, sökt sedan januari och inskriven i AMS.

45k

Kommentarer

Hej!

Vi förstår att du utökat dina kunskaper vilket naturligtvis ökar dina chanser att få arbete här. När det gäller socialbidrag så är det generellt så att man inte tar hänsyn till skulder vid ansökan om ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd.

Du har alltid möjlighet att ansöka om bistånd och det är bra om du så snart som möjligt kontaktar socialbyrån i den stadsdel du bor. Ansökan om bistånd bedöms alltid individuellt. Mer om ekonomiskt bistånd kan du läsa på:

http://www.malmo.se/Medborgare/Social---familjefragor/Nar-pengarna-inte-...

Vänligen

Soctanterna

Soctanter