Lämna Mannen

Hej!
Jag är gift och har två barn. Jag och min man har bråkat vi ska inte bo tillsammans längre. Vi ska inte skilja oss men inte bo ihop. Vi är på social-en.Han ska lämna hemmet.Och inte bo med oss längre. Kan jag och mina barn få hjälp med ekonomisk bistånd?

Jag hoppas på att jag får ett snabb svar!

Gäst

Kommentarer

Hej!

Vi förstår att ni har problem i ert förhållande och att ni inte kommer att bo tillsammans. Du bör så snart som möjligt lämna in en ansökan om ekonomiskt bistånd till socialbyrån i din stadsdel. För att din ansökan ska kunna bedömas korrekt och att du har alla handlingar som du behöver, bör du ringa till socialbyrån så att du får korrekt information om vad som gäller då ni fortfarande kommer att vara gifta. Du kan också läsa mer om socialbidrag på:

http://www.malmo.se/Medborgare/Social---familjefragor/Nar-pengarna-inte-...

Du bör också prata med familjerätten om vårdnadsfrågor och underhållstöd. Mer om detta finns på:

http://malmo.se/Medborgare/Social---familjefragor/Familj-barn-och-ungdom...

Vänligen

Soctanterna

Soctanter