Ensam Mamma Med Två Barn

Hej! Jag är gift och har två barn. Jag får försörjningsstöd. Min man vill flytta. Jag ska bo själv med mina barn. Får jag söka hjälp med ekonomiska bistånd.?

Gäst

Kommentarer

Hej!

Vi förstår att ni har kommit överens om att din man ska flytta och du behåller bostaden. Du skriver att du har försörjningsstöd. Det är bra om du vänder dig till socialbyrån som finns i den stadsdel som du tillhör och diskuterar din nya situation och där lämnar in en ansökan. Om du vill läsa mer om försörjningsstöd så kan du göra det på:

http://www.malmo.se/Medborgare/Social---familjefragor/Nar-pengarna-inte-...

Det är också bra om du kontaktar familjerätten för att få information om vårdnadsfrågor och bodelning i samband med er separation. Mer om det finns på:

http://malmo.se/Medborgare/Social---familjefragor/Familj-barn-och-ungdom...

Hoppas att du får det stöd du och barnen behöver när ni separerar.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter