Kan Anna Få Försörjningsstöd Trots Att Hon Har Aktivitetsersättning (Men De Pengarna Är Borta)?

Hej!
Jag är en socionomstudent och har en hypotetisk fråga.
Anna har aktivitetsersättning, men vänder sig nu till socialtjänsten med en ansökan om försörjningsstöd då hon utsätts för utpressning. De pengar hon får genom aktivitetsersättningen måste hon betala till utpressarna, hos vilka hon har stora skulder (pengarna hon har lånat från utpressarna har hon spelat bort).
Nu behöver hon ekonomiskt bistånd till hyra och uppehälle.
Min fråga är om hon kan få det, trots att hon har aktivitetsersättning? Hur skulle ni hantera situationen?
Väldigt tacksam för svar!

Studenten

Kommentarer

Hej!

När en person ansöker om bistånd hos socialtjänsten utreds dennes situation och socialtjänsten begär in dokument för att kartlägga personens ekonomi. I detta fallet låter det som att ”Anna” har fått sitt behov tillgodosett genom aktivitetsersättning som skall täcka hennes kostnader. Att hon har blivit utsatt för kriminalitet eller dylikt är inget som socialtjänsten kan ta hänsyn till i en utredning för ekonomiskt bistånd. ”Anna” kan möjligtvis vara berättigad till ekonomiskt bistånd ifall aktivitetsersättningen inte täcker det grundläggande behovet. Det får dock utredas av socialtjänsten. Socialtjänstens råd hade nog varit att kontakta polisen ifall hon blir utpressad på pengar. Får hon problem med att betala hyran så rekommenderar vi att hon tar en kontakt med hyresvärden för att göra upp en betalningsplan.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter

Tack för ert svar! Dock undrar jag var i lagrummet ni hittar att "Att hon har blivit utsatt för kriminalitet eller dylikt är inget som
socialtjänsten kan ta hänsyn till i en utredning för ekonomiskt bistånd"? Enligt 5:11 SoL ska socialnämnden verka för att den som utsatts för brott och dennes anhöriga får stöd och hjälp, och därmed borde Anna kunna få stöd? Eller kan hon få stöd, men dock inte ekonomisk stöd?<br>Skulle hon kunna få akut bistånd?

Hej igen!

Självklart kan flicka få stöd om hon utsatts för brott. Det stöd och hjälp som beskrivs i 5kap 11§ SoL är för hennes mående och den situation hon upplevt. Ekonomiskt bistånd blir dock svårare i situationen du beskriver. Det är möjligt att handläggare kan göra en bedömning och fatta beslut för akut bistånd som exempelvis rekvisition till mat eller liknande. Det är dock upp till handläggare att bedöma situationen.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter