Bistånd För Att Undvika Vräkning

En person som tidigare har beviljats ekonomiskt bistånd vid enstaka tillfällen står nu i en situation där hyresvärden har ansökt om uppsägning av hyreskontraktet eftersom inte hela hyran har betalats i tid tre månader i rad. Dennes pension är egentligen lite över gränsen för att vara berättigad bistånd men säger sig nu behöva pengar till både boende, mat och SL-kort. Finns det akutinsatser att göra för att personen inte ska bli vräkt? Eller på annat sätt bistå den här personen?

Soctanterna

Kommentarer

Hej!

Det låter som din vän hamnat i en ekonomiskt besvärlig situation, vilket alltid är svårt. I första hand är det värt ett försök att samtala med hyresvärden och försöka komma överens med denne.

Speciella ekonomiska akutinsatser från socialtjänstens sida finns inte. Det finns heller inte definierat vad som är en nödsituation utan socialtjänsten bedömer detta från fall till fall. I vissa fall kan man få ekonomisk hjälp/bistånd mot återbetalning.

Prövningen av ekonomiskt bistånd ska vara individuell och ta hänsyn till omständigheterna i det specifika fallet. Därför är det nödvändigt att personen i fråga kontaktar enheten för ekonomiskt bistånd i den stadsdel där personen bor och boka en tid med en handläggare för att utreda möjligheten till ekonomisk akut hjälp med hyran.

Man har alltid rätt att lämna in en ansökan och få den prövad. Man har även rätt att få ett skriftligt beslut som kan överklagas.

Överklagandet skickas till det socialtjänstkontor som beslutat i ditt ärende. Det måste ha kommit dit senast tre veckor efter att du fick beslutet.

Säg till din vän att han/hon omedelbart kontaktar socialtjänsten.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter