Skam

Hej,

Det är så att jag nu ska ansöka om ekonomiskt bistånd eftersom jag inte har ett sommarjobb.

Eftersom mitt extrajobb är ett säsongsjobb(inget jobb i sommar) så kommer jag att lämna in uppgifter om arbetsgivaren(lönespecifikation) till socialtjänsten.

Har socialtjänmsten rätt till att kontakta min arbetsgivare ifall denna har frågor?

Helst vill jag ju inte att han ska få reda på att jag har ansökt om ekonomiskt bistånd.

Jag kan inte bära skamen det skulle medföra ifall han fick reda på det.

SKAM

Kommentarer

Hej!

Socialtjänten har sekretess gentemot allmänheten när det kommer till klientärenden såsom ditt. I specifika fall måste socialtjänsten lämna ut information om en klient. Detta är fall såsom om polis eller domstol begär in personens handlingar i en utredning. Så i ditt fall kan inte en socialhandläggare ringa och ställa frågor till din arbetsgivare, då det skulle bryta mot sekretessen. Det socialsekreteraren behöver är din lönespecifikation för att kunna göra en ekonomisk bedömning av din situation. Skulle handläggaren behöva mer information så kommer handläggaren ta kontakt med dig och be dig komplettera din ansökan.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter