Förlängt Underhållsstöd

Hejsan! Jag har en dotter på 19 år som jag betalar underhåll till. Hon avslutade gymnasiet nu till sommaren. Nu har hon bestämt sig för att söka till folkhögskola till hösten och hon har nu ansökt om förlängt underhållsstöd. Frågan är då om jag ska fortsätta betala? Jag har tolkat det som att efter avslutad gymnasieutbildning så upphör underhållet.

Frågande

Kommentarer

Hej!

Din dotter har rätt till förlängt underhållsstöd om hennes studier på folkhögskolan är på gymnasienivå. Kraven är att hon studerar på heltid och att hon är folkbokförd hos den förälder som inte är underhållsskyldig.

Hon har rätt till förlängt underhållsstöd till och med juni månad det år hon fyller 20 år.

Om studierna är på högskole eller universitetsnivå så har hon inte rätt till förlängt underhållsstöd.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter