Påverkas Mina Föräldrars Socialbidrag Av Att Jag Sommarjobbar?

Hej!

Jag hade tänkt sommarjobba i år 2013, men mina föräldrar lever på socialbidrag och jag undrar ifall lönen jag får från mitt sommarjobb kommer att påverka mina föräldrars bidrag? Eller om det kanske finns en gräns på hur mycket jag får tjäna innan bidraget påverkas?

Tack

Nematod

Kommentarer

Hej!

Det är många som går och funderar på samma sak som du och som oroar sig över hur det ska bli med föräldrarnas försörjningsstöd om man börjar tjäna pengar under sommaren. Det är bra att du undersöker hur det ligger till så att du inte får en obehaglig överraskning i efterhand.

Som du är inne på så finns det en gräns på hur mycket du kan tjäna utan att det påverkar dina föräldrars försörjningsstöd/socialbidrag. För 2013 kan en ungdom tjäna 22 250 kr, alltså ett halvt prisbasbelopp, utan att det påverkar föräldrarnas försörjningsstöd. Om en ungdom skulle tjäna mer än så på ett kalenderår så görs en individuell prövning om dessa inkomster ska räknas med. Lagtexten kring detta finner du i Socialtjänstelagens 4 kap 1a §, se länken nedan:

https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamlin...

Lycka till i sommar och återkom gärna om du har fler frågor eller funderingar!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter

Jaha jag förstår, eftersom jag hade tänkt jobba två jobb. Ung i sommar och vanligt sommarjobb. Och jag har hört att ung i sommar pengarna inte ingår i denna halva prisbasbelopp då den är "speciell" och utfärdat av Malmö Stad. Stämmer detta eller? Jag är 17 år.

Tack

Hej!

Vad bra att du skriver tillbaka så att vi kan förtydliga vårt svar. Kort kan sägas att man inte skiljer mellan praktik och vanligt jobb och ersättningen du får från praktiken räknas med i den totala summan.

Barn och hemmavarande skolungdomar får delta i sommarpraktik som arrangeras av kommunen eller ha annat sommarjobb upp till fyra veckor under sommaren utan att lönen påverkar familjens rätt till försörjningsstöd. Om man jobbar mer än fyra sommarveckor så är det endast den del av lönen som överstiger ett halvt prisbasbelopp per kalenderår som beaktas.

Om du totalt sett arbetar mer än fyra veckor och tjänar mer än ett halvt prisbasbelopp så kan alltså den del av lönen som överstiger detta komma att tas med i beräkningen av din familjs försörjningsstöd oavsett om det är praktik eller jobb som genererar inkomsten.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter

Jaha, då förstår jag! En sista fråga, när jag fyller 18 år och blir myndig, försvinner denna gräns dvs. jag får tjäna hur mycket jag vill utan att det påverkar något? Alltså även om jag bor hemma med min förälder som lever på socialbidrag?
Tack

Hej!

Vi finns här för att föröka svara på dina frågor så du är välkommen att ställa fler frågor om du behöver.

Så länge ungdomar är inskriven på gymnasieskola (eller motsvarande) påverkas det inte av att man fyllt 18. För så länge man studerar (upp till 21 års ålder) är föräldrarna försörjningsskyldiga.

Om man däremot är myndig, 18 år eller äldre, och har avslutat sina studier, så räknas man inte längre med i föräldrarnas beräkningar vid ekonomiskt bistånd

Då förväntas men klara sig själv, och om man då saknar inkomster har man möjlighet att på egen hand ansöka om ekonomiskt bistånd. Och i så fall så räknas alla inkomster som man har tillgång till.

Vi hoppas att du fått svar på dina frågor och att du kommer att hitta ett sommar jobb som du kommer att trivas med.

Vänligen.

Soctanterna.

Soctanter

Hej.

Jag lånar tråden för att ställa en följdfråga ang barns sommarjobb Jag har ett barn som är skrivet hos mej,jag delar också vårnaden med mamman på halva tiden/mån .

Barnet skall sommarjobba,fördelas barnets inkomst mellan mitt försörjningstöd och mammans lön. Kan barnet tjäna mer än halva prisbasbeloppet inna det påverkar mitt försörningsstöd på grund av den det delade boendet och vårdnaden ?

Hej!

Vad kul att ditt barn har fått ett sommarjobb!

Enligt Malmö Stads Riktlinjer för Ekonomiskt bistånd gäller att hemmavarande skolungdomar kan delta i av kommunen arrangerad sommarpraktik eller ha feriearbete upp till fyra veckor under sommaren utan att lönen påverkar familjens rätt till försörjningsstöd. Ungdomars inkomster av praktik eller eget arbete utöver fyra sommarveckor beaktas endast till den del de överstiger ett prisbasbelopp per kalenderår (detta framgår av 4 kap 1 § Socialtjänstlagen).

Prisbasbeloppet för år 2014 är om 44 400 kr (enligt Statistiska Centralbyrån). Det innebär att din ungdom kan tjäna upp till 44 400 kr utan att det påverkar din rätt till bistånd. Om din ungdom tjänar mer än så kan den summan (det vill säga summan som överstiger 44 440 kr) komma att medräknas som inkomst i din beräkning. Det får i så fall endast motsvara din ungdoms del i familjens kostnader inklusive kostnad för hyra.

Om du har ytterligare frågor kring hur ungdomars inkomster kan påverka rätten till försörjningsstöd så kan du kontakta din socialsekreterare. Du är även välkommen att kontakta oss om du har vidare funderingar.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter

Hejsan!
Jag lånar gärna denna tråden för att också ställa nån liknande fråga fast inte om sommarjobb utan extra jobb.

Det är så att jag är 18 år, bor med mamma och mina 3 syskon. Vi lever på socialbidrag. Jag studerar sista året på gymnasiet och vill ha extra jobb för att kunna ta bil körkort.

Om jag nu jobbar extra på helger eller kanske efter skolan, kommer det att påverka socialbidraget? Om inte? hur mycket får jag tjäna under ett år då?

Tacksam för svar!

Hälsningar

Liza

Hej!

När vi tidigare har svarat på hur mycket en ungdom som är 18 år och studerarar på gymnasiet får tjena när familjen har försörjningsstöd så gäller det för ett kalender år inte bara för sommarlovet.

Som du är inne på så finns det en gräns på hur mycket du kan tjäna utan att det påverkar dina föräldrars försörjningsstöd/socialbidrag. För 2013 kan en ungdom tjäna 22 250 kr, alltså ett halvt prisbasbelopp, utan att det påverkar föräldrarnas försörjningsstöd. Om en ungdom skulle tjäna mer än så på ett kalenderår så görs en individuell prövning om dessa inkomster ska räknas med.

Vänligen.

Soctanterna.

Soctanter

Så jag kan nu extra jobba och prisbasbeloppet för år 2014 är 44 400 kr så om jag då tjänar mer så påverkas då försörjningsstödet? Och om jag inte tjänar mer så behöver jag ej göra något?

Hej!

Nej inte ett helt, utan som vi skrivit, så är det ett halvt prisbasbelopp som du för tjäna innan det påverkar familjens försörjningsstöd.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter

Ok för jag förstår inte det med:

"Prisbasbeloppet för år 2014 är om 44 400 kr (enligt Statistiska Centralbyrån). Det innebär att din ungdom kan tjäna upp till 44 400 kr utan att det påverkar din rätt till bistånd. Om din ungdom tjänar mer än så kan den summan (det vill säga summan som överstiger 44 440 kr) komma att medräknas som inkomst i din beräkning. Det får i så fall endast motsvara din ungdoms del i familjens kostnader inklusive kostnad för hyra"

Frågan är då vad är prisbasbelopp?

Hej

Prisbasbelopp, som tidigare hette basbelopp, används vid beräkning av t.ex. sjukpension, föräldrapenning garantipension och ATP. Varje år fastställer regeringen prisbasbeloppets storlek vilken följer landets allmänna prisutveckling.

Vänligen.

Soctanterna.

Soctanter

Hej lånar också denna tråd.

I lagen står det: "inkomster som avses i första stycket får dock beaktas vid
tillämpning av 1 § till den del de överstiger ett
prisbasbelopp per kalenderår enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken. Lag (2013:421)"

Det står ingenting om ett halvt prisbasbelopp utan det står ett prisbasbelopp. Vad är det som gäller?

Hej!

För att ingen förvirring ska råda så har vi här nedan kopierat vad som står i riktlinjer för handläggning av försörjningsstöd i Malmö

”Barns och skolungdomars inkomster av eget arbete

Barn och hemmavarande skolungdomar får delta i av kommunen arrangerad sommarpraktik eller ha annat feriearbete upp till fyra veckor under sommaren utan att lönen påverkar familjens rätt till försörjningsstöd. Inkomster av praktik eller eget arbete utöver fyra sommarveckor beaktas endast till den del de överstiger ett prisbasbelopp per kalenderår (4 kap 1a§ SoL). Dock får den summa som räknas av till familjens försörjning inte överstiga den nivå som motsvarar den unges del i familjens kostnader inklusive kostnader för hyra.”

Vänligen

Soctanterna

Soctanter

Hej jag tänkte jobba på söndagar och undrade om ca 30 000 per år ändrar min familjs försörjningsstöd (jag går i gymnasiet )

Hej!

Vad driftigt av dig att skaffa ett extrajobb under studietiden.

Ungdomars inkomster av praktik eller eget arbete utöver fyra sommarveckor beaktas endast till den del de överstiger ett prisbasbelopp per kalenderår (detta framgår av 4 kap 1 § Socialtjänstlagen).

Prisbasbeloppet för år 2015 är om 44 500 kr (enligt Statistiska Centralbyrån). Det innebär att du kan tjäna upp till 44 500 kr utan att det påverkar din mammas rätt till bistånd. Om du tjänar mer än så kan den summan (det vill säga summan som överstiger 44 540 kr) komma att medräknas som inkomst i din mammas beräkning. Det får i så fall endast motsvara din del i familjens kostnader inklusive kostnad för hyra.

Lagtexten kring detta finner du i Socialtjänstelagens 4 kap 1a §, se länken nedan:

https://www.riksdagen...fs-2001-453/#K4

Lycka till!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter

är det ett helt prisbasbelopp eller halva prisbasbeloppet som man får tjäna under ett år då?

Hej!

Ja det innebär att du kan tjäna upp till 44 500 kr utan att det påverkar dina föräldrars rätt till bistånd.

Vänligen.

Soctanterna.

Soctanter

Hej!
lånar tråden.

Jag har börjat vikariera på lss och äldreomsorg. Vi lever på socialbidrag alltså jag och hela min familj. Jag undrar om det påverkar min familjs bidrag. Jag är 20 år gammal bor hos mina föräldrar? Måste jag flytta hemifrån för att få tjäna några tusenlappar.

Hej!

Vad roligt att du har börjat arbeta visserligen bara timmar men det finns ju alltid en möjlighet till att det kan öka till en heltid. Din familjs socialbidrag kommer att påverkas på så vis att de inte kommer att få full ersättning för dig som hemmaboende om du slutat gymnasiet. Det påverkar familjen marginellt det brukar vara så att den vuxna hemmaboende ungdomen betalar något för att bo hemma. När och om du har slutat gymnasiet så är du ett eget hushåll, fast du bor hemma. Det innebär att du kan få utfyllnad i socialbidrag de månader som du inte når upp till socialbidragsnorm för ett hushåll.

För att du ska få korrekt svar så är det bästa om du kontaktar socialtjänsten där du bor och förklarar och eventuellt lämnar in en ansökan.

Mer om hur socialbidraget fungerar kan du läsa på https://malmo.se/Social---familjefragor/Nar-pengarna-inte-racker/Forsorjn...

Hoppas detta kan vara till hjälp för dig och din familj.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter