Hyra

Jag har nyligen gått ut gymnasiet och har sedan 18 års åldern betalat en del till min mamma för boende. Idag står jag utan jobb och inkomst och min mamma kräver att jag ska betala för att bo kvar.
När jag ringde socialstyrelsen och förklarade min situation nekade de mig till att jag inte kan få hyresdel, Vad kan detta bero på?

Peter

Kommentarer

Hej!

Vi antar att du menar socialförvaltningen (Socialstyrelsen är tillsynsmyndighet för socialtjänsten).

Det är svårt för oss att svara på anledningen till att du inte fått ekonomisk hjälp utan att känna till hela ärendet. Bedömning gällande ekonomiskt bistånd prövas individuellt och flera faktorer vägs in i bedömningen.

Du har rätt att få ett skriftligt beslut som du kan överklaga om du inte nöjd. Prata med din handläggare om hur du går till väga för att överklaga beslutet.

Hoppas du hittar en lösning på din situation. Om du har fler frågor är du välkommen att höra av dig igen.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter