Vad är nödpövning?

Vad krävs för att få akuta mat pengar? Och vad betyder nödprövning

Orolig flickvän
2024-05-05 10:58

Hej!

Tack för din fråga.

Ekonomiskt bistånd/ansökan om nöd ska i första hand fungera som ett yttersta skyddsnät för människor som har försörjningssvårigheter.

Enligt Socialtjänstlagen är var och en skyldig att själv försörja sig och sin familj. Eftersom rätten till ekonomiskt bistånd kommer i sista hand behöver Socialtjänsten ta reda på om behovet kan tillgodoses på något annat sätt. En person eller hushåll har rätt till ekonomiskt bistånd/nödbistånd om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt.

Nödbistånd beviljas en person som ansöker och befinns vara i en akut situation. Biståndet syftar till för att avvärja fara för liv och hälsa.

En individuell bedömning ska alltid göras vid prövningen av rätten till bistånd. I bedömningen tas hänsyn till den enskildes individuella förutsättningar och behov samt till barnrättsperspektivet. Detta innebär att en bedömning görs att personen inom ramen för sin förmåga har gjort allt för att undvika försörjningsproblem.

I bedömningen undersöks hur situationen har uppstått, vad som har hänt att pengarna inte räcker till. Det kartläggs vidare om den enskilde har egna medel, ett nätverks som kan hjälpa till i den akuta situationen, finns det en akut risk om inte nödbistånd beviljas, finns det barn samt om det finns missbruk och /eller psykisk ohälsa.

Hoppas att du har fått svar på din fråga.

Vänligen

Soctanterna